Studia podyplomowe

Wspólnie z uczelniami wyższymi tworzymy nowe kierunki studiów podyplomowych, które wypełniają przestrzeń, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni.

Kierunki te wyróżnia połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami

Manager Projektu

- w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Certyfikowany kierownik projektu

- w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Zarządzanie projektem

- w Collegium Da Vinci w Poznaniu
 

Ideą studiów jest zapewnienie kompleksowej edukacji w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania - czyli zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacji. Dostarczają rozległej wiedzy na temat różnych metodyk i standardów zarządzania projektami, która pozwoli na dojrzały wybór i rekomendację właściwego dla danej organizacji podejścia zarządczego, a także wdrożenie nowych rozwiązań.

DLA KOGO?

Zarządzanie IT

Studia podyplomowe

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych podejść zarządzania IT w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy: ITIL i PRINCE2®. Przygotowują do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Professional Scrum Master oraz AgilePM™ Program kierunku uwzględnia możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie w IT

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
DLA KOGO?

Biznes

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Trener Biznesu i Facylitator Grup, to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na nowoczesnych i profesjonalnych trenerów i facylitatorow.

Studia umożliwiają poznanie mechanizmów i metodyk prowadzenia szkoleń. Dostarczają wiedzy i umiejętności pozwalających stać się skutecznym facylitatorem, potrafiącym działać w różnych sytuacjach na sali szkoleniowej. Zapoznają z narzędziami i technikami, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności, rozwiązywać problemy i znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania.

Program studiów obejmuje międzynarodowy egzamin Facylitatora na poziomie Foundation.

Trener biznesu i facyliator grup

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

  • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
  • pracowników organizacji IT
  • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w oparciu o praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
  • osób, które pragną podnieść kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi
  • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW:

Analiza biznesowa

Studia podyplomowe

Studia przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia roli analityka biznesowego w projektach informatycznych. Zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi na każdym etapie procesu analizy biznesowej – od zbierania, analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązania aż po wsparcie zespołu programistycznego przy wytwarzaniu i testowaniu systemu - niezależnie od metodyki prowadzenia projektu IT. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy i najlepsze praktyki zawarte w glosariuszu Business Analysts Body Of Knowledge (BABOK) opracowanym przez IIBA.

Uczestnicy mogą przystąpić do certyfikacji:
OMG BMPN 2 Foundamentals, OMG UML 2 Foundamentals, IREB, Archimate 3.0, ECBA - Entry Certificate in Business Analysis, Togaf 9.1.

Analiza Biznesowa

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

  • osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w obszarze IT lub ekonomii,
  • kierowników projektów i zespołów projektowych
  • wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w projektach IT lub wiążą swoją karierę zawodową z tą dziedziną

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Cyberbezpieczeństwo

Studia podyplomowe

Studia przygotowują do pełnienia roli inżyniera lub menadżera bezpieczeństwa IT w zespołach informatycznych. Przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu i administrowaniu bezpieczeństwem w organizacji.

Program studiów obejmuje Akredytowane szkolenie RESILIA™ Foundation oraz przygotowuje do egzaminów CISSP (Certified Information Systems Security Professional) i CEH (Certified Ethical Hacker).

Cyberbezpieczeństwo

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

  • osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych
  • osób zainteresowanych nabyciem umiejętności praktycznych pozwalających na przejęcie odpowiedzialności za obszar cyberbezpieczeństwa w organizacji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

ORGANIZATORZY STUDIÓW

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w GdyniCollegium Da Vinci w PoznaniuWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku