Studia MBA

Wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, tworzymy nowy kierunek studiów MBA, który wypełnia przestrzeń, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni.

Kierunek ten wyróżnia połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową

MBA Project Management

Studia podyplomowe
 

Współorganizatorami studiów są Altkom Akademia i Hochschule Bremerhaven. MBA Project Management to wyjątkowy, kompletny program doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w zakresie:

  • zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
  • umiejętności miękkich
  • kompetencji zarządzania organizacją.

Program studiów uwzględnia standardy wiodących organizacji branżowych (PMI, AXELOS, APMG) i obejmuje zarówno podejście tradycyjne jak i zwinne (agile). Przygotowuje słuchaczy do wprowadzania najlepszych praktyk zarządzania projektami we własnych organizacjach, co przekłada się na zwiększenie dojrzałości organizacyjnej i poprawę efektywności działań.
Studia dają możliwość uzyskania nawet 11 międzynarodowych certyfikatów branżowych, w tym m.in.: PRINCE2®, Change Management™ 2.0, Management of Portfolio (MoP®), czy Management of Risk (M_o_R®) oraz Project Management Professional (PMP®).

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wykładowców akademickich i akredytowanych trenerów Altkom Akademii. Absolwenci uzyskują dwa dyplomy, polskiej i zagranicznej uczelni: WSAiB w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW MBA:

ORGANIZATORZY STUDIÓW

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Altkom Akademia