Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
Szkolenia biznesowe, it. Od 25 lat na rynku
X

RODO Akademia

Certyfikowany program opracowany przez grupę wybitnych ekspertów ds. prawa ochrony danych osobowych i prawa dostępu do informacji publicznej, pod przewodnictwem
dr Marleny Sakowskiej-Baryły, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Zakres certyfikacji obejmujący aspekty techniczne opracowali specjaliści z firmy Cybercom.

Zapraszamy inspektorów ochrony danych, prawników, pracowników działów business intelligence, marketingu, HR oraz działów sprzedaży, gdzie realizowane są procesy przetwarzania danych osobowych.

Zapisz się na szkolenie i ...

 • zyskaj wiedzę a także praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem wymagań RODO,
 • dowiedz się, jakie działania należy podjąć w firmie, aby przygotować się do RODO,
 • poznaj prawa osób, których dane dotyczą,
 • dowiedz się, jaka jest rola i odpowiedzialność IOD w organizacji,
 • uzyskaj informacje, jak sprawdzić poziom ryzyka dla danych w dowolnej aplikacji,
 • zdobądź umiejętności dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • skorzystaj z wiedzy praktyków, jak prowadzić szkolenia personelu w zakresie RODO.

Dodatkowo zyskaj:

 • bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej na portalu słuchacza Altkom Akademii,
 • newsletter Ochrona Danych Osobowych WK, przygotowywany przez Wolters Kluwer Polska,
 • certyfikat eksperta po zaliczeniu testu kompetencji,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej w systemie LEX ODO i LEX RODO Compliance w czasie trwania warsztatów dla IOD.