Szkolenie

Zarządzanie projektami wg standardu PMI®/PMBoK® Guide; podejście praktyczne

Podejście praktyczne

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do uczestników mało i średnio zaawansowanych, pełniących role kierowników projektów, asystentów kierownika projektu, członków zespołów projektowych, jak również dla innych osób zainteresowanych zagadnieniami kierowania projektem.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie uczy zarządzania projektem zgodnie ze standardem "ProjectManagement Body of Knowledge Guide." Może też stanowić pierwszy krok do uzyskania certyfikacji PMP®. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi (cykl ćwiczeń praktycznych opartych nastudium rzeczywistego przypadku). Cykl ćwiczeń wspierany jest wykładem standardu PMBOK® Guide.
Uwaga: Szkolenie nie jest wykładem z teorii PMBOK®Guide, lecz praktyczną nauką zarządzania opartą na wyborze technik zawartych w PMBOK® Guide.

Contact hours/PDU
Uczestnicy otrzymują 18 contact hours/PDU (kat. A).
(Contact hours i PDU są jednostkami wymaganymi do uzyskania/utrzymania certyfikatów Project Management Professional (PMP)®.)

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu realizacji i kierowania projektami. Udział w projekcie i własne doświadczenia projektowe będą istotną pomocą.


Project Management Institute, PMI oraz logo PMI Registered Education Provider (R.E.P.) są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.


Kod szkolenia

ZP-PMI
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)
  • 56 wykładów wideo
  • 392 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

2100 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI