Szkolenie

Warsztat komputerowy – BPMN od podstaw

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do niedoświadczonej lub słabo doświadczonej w zakresie modelowania procesów kadry i analityków biznesowych, zaangażowanych w projekty restrukturyzacyjne i/lub informatyczne. Szkolenie prezentuje podejście raczej analityczno-opisowe, choć nie wyklucza metod z zakresu projektowania aplikacji IT.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów za pomocą BPMN. 60% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne realizowane przy pomocy narzędzi pozwalających na modelowanie diagramów w notacji BPMN, przeplatane mini wykładami, prezentacją multimedialną oraz dyskusją moderowaną. Zajęcia kończą się testem sprawdzającym znajomość BPMN.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagana wstępna wiedza specjalistyczna, natomiast preferowana jest ogólna wiedza o zarządzaniu
i organizacji przedsiębiorstw. Wymagana jest dobra znajomość obsługi komputera klasy PC.

Kod szkolenia

BPMN01
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)

Cena promocyjna od

1 500 PLN Cena katalogowa netto 1900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI