Szkolenie

Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla programistów, projektantów, oraz inżynierów oprogramowania. Szkoleniem zainteresowane będą w szczególności firmy IT, wytwarzające oprogramowanie na urządzenia z systemem Android.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie wprowadza w zasady programowania i projektowania aplikacji z wykorzystaniem języka Java. Omawiane są dobre praktyki programistyczne i zasady tworzenia aplikacji, co umożliwia wdrożenie ich w codziennej pracy. Uczestnicy, w oparciu o rzeczywiste przykłady, nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające im tworzyć aplikacje na urządzenia z systemem Android. Zdobyte umiejętności utrwalane są w trakcie ćwiczeń.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość programowania w języku Java na poziomie podstawowym.

Kod szkolenia

AND01
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 4 dni pracy z trenerem (28h)
  • 3 wykłady wideo
  • 67 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

3800 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI