Szkolenie

Symulacja Sułtańskie Wesele - Agile w praktyce

- symulacja biznesowa Agile Project Management™

Symulacja odzwierciedla główne zasady podejścia agile, a poszczególne jej etapy to jednocześnie konkretne fazy projektu. Wymaga i uczy planowania, podziału ról,  komunikacji i współpracy, kreatywnych pomysłów, podejmowania ryzyka, reagowania na zmiany oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i decyzji podejmowanych przez zespół projektowy. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji uczestników, poprzez ukazanie podejścia zwinnego z odmiennej, unikalnej perspektywy. W świecie symulacji uczestnicy zachowują się realistycznie: testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości. Wspólnie poszukują rozwiązań.

Symulacja pozwala na przełożenie teorii na praktyczne zastosowania, z możliwością obserwowania rezultatów działań w dość krótkim czasie i bez szkody ryzyka dla organizacji. To swoistego rodzaju laboratorium biznesowe, w którym przyśpieszamy procesy i patrzymy na organizację przez mikroskop.

Przeznaczenie symulacji

Symulacja skierowana jest do kadry zarządzającej i pracowników organizacji planującej wdrożenie podejścia agile lub już prowadzącej projekty według tej filozofii, pracowników zespołów projektowych, kierowników i liderów zespołów, którzy chcieliby przeanalizować i udoskonalić swoją pracę grupową oraz wszystkich, którzy chcą w warunkach praktycznych przećwiczyć swoje umiejętności w pracy projektowej w środowisku zwinnym.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w symulacji

 • Praktyczne spojrzenie na podejście agile w kontekście organizacji
 • Odtworzenie całego środowiska projektowego w mniejszej skali, co umożliwia zaobserwowanie problemów występujących w organizacji bez ponoszenia ich kosztów
 • Możliwość usprawnienia procesów związanych z realizacją rzeczywistych projektów
 • Poszerzenie i utrwalenie wiedzy o podjeściu zwinnym/metodyce zarządzania projektami AgilePM®/SCRUM
 • Zapoznanie się z metodami charakterystycznymi dla Agile – odcinki czasowe, MoSCoW, codzienne spotkania, warsztaty facylitowane, modelowanie
 • Możliwość przetestowania metodyki w warunkach laboratoryjnych, bez ponoszenia kosztów.

W trakcie symulacji uczestnicy uczą się

 • Analizy sytuacji
 • Organizowania pracy zespołu
 • Reagowania na zmiany
 • Poszukiwania możliwych rozwiązań oraz oceny i wyboru najlepszego z nich
 • Wdrażania, monitorowania i korygowania podejmowanych działań.

Kod symulacji

ZP-SBSW
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG AgilePM

Szkolenie obejmuje

 • 1 dzień pracy z trenerem (7h)
 • 56 wykładów wideo
 • 382 pytań i odpowiedzi
 • 30 pytań quizowych

Cena netto

1300 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI