Szkolenie

Split Payment, VAT, CIT, PIT, JPK - zmiany podatkowe w roku 2018

Przeznaczenie szkolenia

Przedstawienie nowych przepisy wchodzących w życie w latach 2017/2018 w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i planowanych kontroli podatkowych poprzez JPK i podzielone płatności (Split Payment) oraz nowelizacji KPA.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące stosowania nowelizacji przepisów podatkowych w tym stosowania podzielonych płatności, modyfikacji JPK-VAT w ramach konsultacji, implementacji od 2018 r. metody kalkulacji podatku dochodowego w podziale na źródła przychodów, zmian dotyczących limitowania kosztów niematerialnych, wprowadzenia minimalnego podatku od wartości nieruchomości, zasad sprawdzania czynnych podatników VAT, zmian w zakresie kalkulacji minimalnego podatku od nieruchomości, ułatwień wynikających z nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które weszły w życie w 2017 r. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu podatków VAT, JPK_VAT, CIT,PIT i Split Payment, JPK, KPA.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

  • Uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmian z zakresu VAT,PIT,CIT, JPK-VAT i Split Payment, KPA
  • Dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania
  • Przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w obszarze podatku VAT, CIT, PIT co wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Kod szkolenia

PFK SPIIZ
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

560 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI