Szkolenie

Programowanie w języku Java – poziom I

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze składnią języka i wybranymi klasami Javy oraz z pojęciami programowania obiektowego i ich praktycznym wykorzystaniem. Nabędą również umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji w trakcie procesu tworzenia aplikacji w Javie. Przedstawiony materiał w dużej mierze obejmuje zakres wiedzy wymagany na egzaminie OCAJP (Programmer I).

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość środowiska Windows. Posiadanie doświadczenia w programowaniu w innym języku obiektowym lub strukturalnym stanowi dodatkowy atut, ułatwiający przyswojenie wiedzy.

Kod szkolenia

JPR01
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)
  • 12 wykładów wideo
  • 175 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

4750 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI