Szkolenie

Process-Use Case-Service

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych uczestniczących w projektach informatycznych z zakresu opisu procesów pod kątem identyfikacji prawdziwych wymagań biznesu wobec IT.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Poznanie metodyki identyfikacji i opisu biznesowych przypadków użycia systemu i związanych z nimi usług systemowych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość opisu i analizy procesów biznesowych. Umiejętność rozróżniania poziomów szczegółowości i perspektyw modelowania biznesu. Swobodne stosowanie pojęć: proces biznesowy, podproces, zadanie (czynność), obszar procesowy, scenariusz procesu,

Kod szkolenia

BPU
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)

Cena netto

1900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI