Szkolenie

PRINCE2® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie foundation

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Słuchacz zapoznaje się z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRNICE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2 Foundation jest przekazanie podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

Kod szkolenia

ZP-FP2A
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG PRINCE2

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (24h)
  • 57 wykładów wideo
  • 513 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena promocyjna od

1 900 PLN Cena katalogowa netto 2350 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI