Szkolenie

Podstawy technologii obiektowej i UML

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie adresowane do osób, które rozpoczynają pracę w projektach informatycznych realizowanych z wykorzystaniem technologii obiektowych i chcą poznać podstawowe zasady analizy i projektowania obiektowego oraz zapoznać się z podstawami notacji UML. W szczególności polecane jest dla osób nie związanych zawodowo z informatyką, które będą brały udział w projektach informatycznych i chcą zapoznać się ze stosowaną w nich terminologią, a także dla programistów, którzy chcą przygotować się do nauki obiektowych języków programowania.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie przygotowuje słuchaczy do stosowania metodologii obiektowej w różnych fazach i dyscyplinach procesu wytwórczego oprogramowania. Wprowadza podstawowe pojęcia analizy i projektowania obiektowego oraz przygotowuje słuchaczy do stosowania języka UML w rzeczywistych projektach. Może on stanowić doskonały punkt wyjścia dla analityków rozpoczynających pracę nad małym projektem.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Jest to podstawowy, wprowadzający kurs nie wymagający szczególnego przygotowania ze strony słuchaczy. Stanowi wstęp do innych szkoleń z zakresu analizy, projektowania i programowania obiektowego.

Kod szkolenia

PTO
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)
  • 9 wykładów wideo
  • 37 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

1900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI