Szkolenie

Planowanie, budżetowanie i prognozowanie w MS Excel

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się przygotowaniem i kontrolą budżetów, sprawozdawczością finansową, prognozowaniem i przygotowaniem raportów.

Szkolenie dedykujemy również wszystkim osobom chcącym usprawnić procesy przetwarzania danych, analizowania, prognozowania i raportowania.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie pozwoli pogłębić wiedzę o praktyczne zastosowanie zaawansowanych formuł oraz dodatków BI w procesie planowania, przetwarzania danych oraz prognoz. Podczas szkolenia poruszane będą aspekty związane analizą danych i prognozowaniem za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi (w tym prognozowanie przy sezonowości) oraz wizualizowanie tych danych w atrakcyjny i czytelny sposób. Omówione zostaną narzędzia wspomagające tworzenie automatów do generowania raportów oraz poprawy jakości danych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym, znajomość podstawowych zasad budżetowania i prognozowania.

Kod szkolenia

EX/PBP
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)
  • 19 wykładów wideo
  • 882 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

1400 PLN +23% VAT / 1 os.