Szkolenie

MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane dla pracowników działów finansowo-księgowych, szczególnie spółek giełdowych. Największe zmiany odnotują jednostki oferujące produkty i usługi w wieloelementowych pakietach; sprzedające licencje; świadczące usługi w formie kontraktów długoterminowych oraz te, które w umowach z klientami posługują się zmienną ceną. Najbardziej odczują zmiany takie branże jak: telekomunikacja, technologia, media i rozrywka, budownictwo, branża IT, motoryzacja, nieruchomości, farmacja i ochrona zdrowia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

MSSF 15 wprowadza jeden 5-stopniowy model ujmowania przychodów, wspólny dla wszystkich rodzajów transakcji, dla wszystkich przedsiębiorstw i branż oraz oznacza konieczność zmian w dotychczasowych systemach biznesowych.. Wartość przychodów jest kluczową informacją finansową określającą bieżące rezultaty spółki, jej kondycję finansową ale i przyszłe perspektywy. Nowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące przychodów, w pełni integruje rozwiązania księgowe w obu systemach rachunkowości: MSSF i US GAAP

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza ekonomiczna

Kod szkolenia

PFK MSSF15
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

600 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI