Szkolenie

MS Project 2019- Tworzenie harmonogramów projektów

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów projektów w Microsoft Office Project 2019.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Umiejętność budowania profesjonalnych harmonogramów i stosowania zależności między zadaniami, umożliwi sprawne zarządzanie przebiegiem, zadaniami i zasobami projektu.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość obsługi komputera i bezproblemowe posługiwanie się aplikacją Microsoft Office Excel.

Metoda szkolenia:

  • Warsztaty
  • Wykład

Kod szkolenia

PR01 / 2019 PL AA 1d
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

790 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI