Szkolenie

MS Project Web Access 2013 - dla członków zespołów projektowych

dla członków zespołów projektowych

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do członków zespołów projektowych, mających dostęp do informacji o projektach przez przeglądarkę internetową w środowisku Enterprise Project Management (EPM).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

  • Poznanie sposobów aktualizowania postępu pracy w przydzielonych zadaniach projektowych
  • Nabycie umiejętności prawidłowego wypełniania grafiku czasu pracy (timesheet)
  • Poznanie możliwości współdzielenia informacji i dokumentów między uczestnikami projektu.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Oczekiwana podstawowa znajomość systemu Windows.
Znajomość MS Project na poziomie podstawowym.

Kod szkolenia

EPM01/2013
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

790 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI