Szkolenie

MS Excel - Przegląd narzędzi zaawansowanych

EXCEL

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla osób, które w pracy będą wykorzystywać zaawansowane narzędzia i funkcje Microsoft Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania informacji w efektywny sposób. Wykonywane na początku i na końcu szkolenia testy pozwolą określić poziom wzrostu wydajności pracy.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość środowiska MS Excel (wszystkie tryby adresowania komórek, sortowanie, autofiltr, umiejętność zastosowania podstawowych funkcji wbudowanych: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, itp.).

Kod szkolenia

EX03
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)
  • 21 wykładów wideo
  • 911 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

1360 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI