Szkolenie

MS Excel - Wybrane metody analizy statystycznej

- Wybrane metody analizy statystycznej

EXCEL

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób, dla których niezbędna jest umiejętność przeprowadzania profesjonalnych analiz statystycznych z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Nabycie umiejętności statystycznej analizy danych, zwiększenie efektywności pracy dzięki poznaniu "Analizy Danych" z dodatku Analysis Toolpak. Wykształcenie zdolności praktycznego podejścia do zagadnień analizy statystycznej.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa znajomość systemu Windows. Znajomość zagadnień omawianych na kursie.

Kod szkolenia

EX03stat
Poziom Zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)
  • 19 wykładów wideo
  • 882 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

1400 PLN +23% VAT / 1 os.