Szkolenie

M_o_R® - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie Foundation

- poziom Foundation z egzaminem

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej jak i operacyjnej. Wskazane dla osób, które chcą zapoznać się ze standardem Management of Risk M_o_R®. Szkolenie będzie również interesujące dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania ryzykiem.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Standard M_o_R zawiera szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu na projekt. Na szkoleniu uczestnicy poznają zasady zarządzania ryzykiem, poznają sprawdzone wzorce postępowania z ryzykiem, potrafią wypracować bardziej efektywny sposób reagowania na zagrożenia i szanse a w konsekwencji podejmować racjonalne decyzje, poprawiając tym samym efektywność działań. Szkolenie przygotowuje  do certyfikacji na poziomie Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem lub odbycie kursu z zarządzania projektami. Własne doświadczenia z zarządzania ryzykiem będą istotną pomocą. Zalecane jest uczestnictwo w szkoleniu ZP-FP2 lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami PRINCE2®.

Szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia.

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w polskiej (podręcznik elektroniczny) lub angielskiej (podręcznik drukowany) wersji językowej. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.

Kod szkolenia

ZP-FMoR
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG M_o_R

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)

Cena promocyjna od

1 900 PLN Cena katalogowa netto 2350 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI