Szkolenie

Kluczowe narzędzia w controllingu finansowo-księgowym

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się przetwarzaniem i kontrolą danych szczególnie użytecznych w finansach i księgowości. Kurs będzie przydatny także użytkownikom MS Excel chcącym zautomatyzować procesy transformacji i dystrybucji danych oraz procesów raportowania za pomocą zaawansowanych formuł - ale bez nauki programowania VBA.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie to pozwoli osobom, które na co dzień zmagają się z przetwarzaniem dużej ilości danych (transformacja, poprawa jakości danych, itp.) a jednocześnie nie chcą korzystać z VBA, pogłębić wiedzę o praktyczne zastosowanie wielu funkcji automatyzujących pracę. Szkolenie omawia nietypowe – a bardzo użyteczne zastosowania znanych już funkcji. Uczy prawidłowego konwertowania danych przy jednoczesnej poprawie ich jakości oraz zachowaniu spójności oraz jak przygotować narzędzia wielokrotnego użytku do transformacji i kontroli danych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Biegłość w używaniu MS Excel, praktyczna znajomość funkcji typu WYSZUKAJ.PIONOWO(), SUMA.JEŻELI() oraz Tabel przestawnych.

Kod szkolenia

EX/CFK
Poziom Zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)
  • 19 wykładów wideo
  • 882 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena netto

1400 PLN +23% VAT / 1 os.