Szkolenie

IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level

Egzamin przeznaczony jest dla

Egzamin skierowany do osób chcących uporządkować swoją wiedzę i udokumentować kompetencje w zakresie inżynierii wymagań.

Korzyści wynikające z zaliczenia egzaminu

Systematyzacja wiedzy. Ceniony na rynku pracy certyfikat.

Oczekiwane przygotowanie

Nie jest konieczne wstępne przygotowanie, jednak większe szanse zdania egzaminu mają osoby z praktyką w analizie biznesowej lub systemowej.

Wskazane jest, aby uczestnicy podchodzący do egzaminu znali semantykę następujących diagramów UML: klas, maszyn stanowych, przypadków użycia i aktywności.

Czas trwania:

Liczba pytań: około 45.
Czas trwania egzaminu: 75 min.
Dla zdania egzaminu trzeba uzyskać minimum 70% punktów.

Kod egzaminu

IREB-FL-e
Poziom Średnio zaawansowany
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (1h)

Cena netto

900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI