Szkolenie

Inwentaryzacja środków trwałych w IT

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się praktyczną realizacją czynności inwentaryzacyjnych, a zwłaszcza dla kierowników służb technicznych, informatycznych, księgowych zajmujących się ewidencją środków trwałych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnicy zapoznają się/ uporządkują wiedzę na temat zasad przygotowania się, prowadzenia i podsumowania inwentaryzacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości/ księgowości i majątku trwałego.

Kod szkolenia

PFK IST
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

600 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI