Szkolenie

Installing and Configuring Windows Server 2012

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za instalację i konfigurację podstawowych usług w środowisku serwerów opartych o Microsoft Windows Server 2012, specjalistów IT, którzy mają doświadczenie w technologiach innych niż Microsoft i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę, specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 i następnie chcą kontynuować ścieżkę certyfikacyjną Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza i umiejętności z zakresu instalacji i konfiguracji środowiska opartego na MS Windows Server 2012 R2, począwszy od procesu instalacji systemu operacyjnego do instalacji ról i funkcji serwerowych. W tym poznanie usługi katalogowej Active Directory, zapoznanie się z procesem rozwiązywania nazw (DNS), poznanie protokołów ipv4 i ipv6 oraz sposobami przypisania adresów sieciowych (DHCP), zapoznanie się ze sposobami składowania danych i zarządzania usługą serwera plików i serwera wydruku, zabezpieczenia serwera oraz implementacja wirtualizacji (Hyper-V).

Kurs jest pierwszym z serii trzech kursów, które zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku biznesowym oraz pierwszym na ścieżce certyfikacyjnej Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012. Egzamin 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość podstaw sieci, znajomość podstawowych pojęć związanych z Active Directory, podstawowa znajomość sprzętu serwerowego, zrozumienie zasad bezpieczeństwa oraz doświadczenie w pracy i konfiguracji systemów klienckich takich jak Windows 7 lub Windows 8.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

  • MS 20411 – Administering Windows Server 2012
  • MS 20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
  • MS 10961 - Automating Administration with Windows PowerShell
  • MS 20413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure
  • MS 20414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure

Kod szkolenia

MS 20410
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Microsoft

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)

Cena promocyjna od

2 900 PLN Cena katalogowa netto 3700 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI