Szkolenie

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT, którzy mają podstawową wiedzę o technologii chmury i chcą się dowiedzieć więcej o Microsoft Azure, chcą wdrażać maszyny wirtualne, usługi webowe i inne w środowisku Azure, planują integrację lub migrację środowiska do chmury oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza i umiejętności na temat wdrażania, migrowania i integrowania usług w chmurze, w tym maszyn wirtualnych, sieci, usług mobilnych, bazodanowych itp. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę potrzebną do tworzenia maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i dysków wirtualnych, powinni znać funkcjonowanie sieci opartych o TCP/IP, DNS, prywatnych sieci wirtualnych, firewalli oraz technik szyfrowania, posiadać podstawową wiedzę z zakresu IIS oraz site’ów sieci WEB, rozumieć pojęcia stosowane w usłudze katalogowej, wykazać się znajomością struktur baz danych (tablice, zapytania, SQL, schematy).
Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na poziomie: certyfikacji MCSA dla Windows Server 2012 oraz szkolenia MS 10979 Microsoft Azure Fundamentals.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Kod szkolenia

MS 20533
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Microsoft

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)

Cena netto

3700 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI