Szkolenie

Developing Microsoft Azure Solutions

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do programistów, mających doświadczenie w tworzeniu skalowanych aplikacji, zainteresowanych przeniesieniem produkcyjnych aplikacji zbudowanych w oparciu o wzorzec MVC do infrastruktury Microsoft Azure oraz rozszerzeniem ich możliwości dzięki platformie chmurowej.  Szkolenie będzie przydatne także dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu: Developing Microsoft Azure Solutions.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza i umiejętności tworzenia, wdrażania, migrowania i integrowania aplikacji w chmurze. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 70-532 Developing Microsoft Azure Solutions.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat usług dostępnych na platformie Azure lub wiedzę z zakresu szkolenia MS 10979 Microsoft Azure Fundamentals. Wymagane jest rozumienie zagadnień dotyczących ASP.NET oraz zasad pracy z projektami tworzonymi w języku C#.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Kod szkolenia

MS 20532
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Microsoft

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)

Cena promocyjna od

2 900 PLN Cena katalogowa netto 3700 PLN +23% VAT / 1 os.