Szkolenie

Delegowanie pracowników za granicę

Celem szkolenia jest podniesienie aktualnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników przez uaktualnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz poznanie „best practices” rynkowych.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników działu HR – „Comp & Ben”, pracowników działu „Payroll”, „Business Partners” oraz pozostałych pracowników którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych/ZUS.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie aktualnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników przez uaktualnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz poznanie „best practices” rynkowych.

Korzyści płynące ze tego szkolenia nie ograniczają się jednak tylko do wzbogacenia wiedzy merytorycznej - zapewniają wzrost umiejętności praktycznych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary w Państwa organizacji. Udział w naszych szkoleniach zapewni, że Państwa pracownicy będą wiedzieć co, kiedy i jak robić. Naszą ambicją jest aby w efekcie odbytego szkolenia zwiększyło się u pracowników poczucie sprawności i samodzielności, poprzez ugruntowanie wiedzy, w wykonywaniu zadań. Efektem jest ograniczenie potrzeby korekty i kontroli podwładnych ze strony kierownictwa w Państwa firmie.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa znajomość przepisów PIT/ZUS oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Kod szkolenia

PFK DPZ
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

800 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI