Szkolenie

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemie Windows Server 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zaawansowanego konfigurowania, zarządzania i utrzymywania usług takich jak usługi klastrowe, usługi certyfikatów, usługi federacji oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Windows Server 2012.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Wiedza i umiejętności z zakresu zaawansowanego zarządzania i utrzymania środowiska opartego o Microsoft Windows Server 2012 a w szczególności konfiguracji klastrów i dostępności aplikacji i usług, usług certyfikatów, usług federacji i ochrony informacji. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżek Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA),Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Windows Server 2012: 70-412: Configuring Advanced Windows Server2012 Services.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wiedza i minimum roczne doświadczenie w pracy w systemach Windows Server 2008 lub/i Windows Server 2012 lub wiedza z zakresu szkolenia:
MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012
MS 20411 – Administering Windows Server 2012

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Kod szkolenia

MS 20412
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Microsoft

Szkolenie obejmuje

  • 5 dni pracy z trenerem (35h)

Cena promocyjna od

2 900 PLN Cena katalogowa netto 3700 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI