Szkolenie

Certified Expert in BPM™2 - Fundamental. Szkolenie wprowadzające do egzaminu.

Szkolenie wprowadzające do egzaminu

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla wszystkich pracowników i osób indywidualnych, chcących poznać szczegółowy zakres wiedzy i problemy merytoryczne, przed jakimi staje uczestnik egzaminu OCEB BPM FUNDAMENTAL. Także dla osób nie planujących przystąpić do ww. egzaminu, ale chcących zdobyć średnio-zaawansowane kompetencje BPM przydatne w projektach zorientowanych na doskonalenie procesów biznesowych; osób po kierunkach nieekonomicznych, chcących zdobyć średnio-zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania biznesowego, w tym zarządzania procesowego.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

  • Zapoznanie się z mapą pojęciową z następujących dziedzin: Business Essentials, Business Modeling, Business Process, Business Process Management, Business Process Modeling, Industry Frameworks.
  • Fachowe przygotowanie przez doświadczonego eksperta i praktyka do egzaminu OMG Certified Expert in BPM™ Fundamental.
  • Zapoznanie się z teoretycznymi zagadnieniami egzaminacyjnymi w przystępny sposób.
  • Otrzymanie skryptu zawierającego najistotniejsze anglojęzyczne źródła fachowe, na podstawie których są tworzone pytania egzaminacyjne.
  • Poznanie przykładowych pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wskazana jest znajomość języka angielskiego (materiały szkoleniowe i egzamin są anglojęzyczne). Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna, aczkolwiek preferowane jest posiadanie minimalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami.

Kod szkolenia

OCEB2-F
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)

Cena netto

1900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI