Szkolenie

Aspekty prawne w IT – licencjonowanie

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, twórców oprogramowania oraz baz danych, osób odpowiedzialnych za zakup oprogramowania

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe pojęcia związane z prawami autorskimi do oprogramowania, pozna zasady konstruowania umów licencyjnych oraz dowie się, jakie są konsekwencje korzystania z nielegalnego oprogramowania. Uzyska informacje, w jakim zakresie dopuszczalne jest modyfikowanie oprogramowania.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu dotyczącego IT, oprogramowania.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

Szkolenia na poziomie zaawansowanym z zakresu umów IT

Metoda szkolenia:

Warsztat z omówieniem praktycznych przykładów oraz doświadczeń uczestników.

Kod szkolenia

PFK LIC.IT
Poziom Podstawowy
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

800 PLN +23% VAT / 1 os.