Szkolenie

Architektura mikroserwisów

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do deweloperów, architektów systemów, kierowników technicznych zespołów stojących przed wyzwaniem zrealizowania systemu informatycznego w architekturze mikroserwisowej.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Poznanie architektury aplikacji mikroserwisowych oraz języków programowania, frameworków, wzorców, stylów projektowania oraz implementowania. Poznanie typowych problemów występujących w poszczególnych fazach procesu wytwórczego tego typu aplikacji oraz narzędzi orkiestracji. Nabycie praktycznych umiejętności doboru rozwiązań na poziomie architektury serwisów, ich wzajemnej komunikacji, środowiska działania oraz procesu CI.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Doświadczenie w programowaniu obiektowym na poziomie podstawowym.

Kod szkolenia

MKRSW_ARCH / Std
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

950 PLN +23% VAT / 1 os.