Szkolenie

Analiza procesów biznesowych end-to-end

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menedżerów, zaangażowanych w biznesowe projekty zorientowane na doskonalenie procesów i operacji, związanych nie tylko z wdrażaniem nowych technologii informatycznych. Idealnym uczestnikiem szkolenia jest osoba chcąca zrozumieć: czym są prawdziwe procesy biznesowe, jak je identyfikować, czy, a jeśli tak, to kiedy procesy opisywać, jak unikać pułapek nadmiernej analizy procesowej, jakich zasad warto i trzeba się trzymać w czasie tworzenia modelu procesu, jak podchodzić fachowo do usprawniania procesów bez konieczności stosowania konkretnych standardów, koncepcji, narzędzi czy metodyk. Na szkoleniu mile widziane są osoby, które nie znają pojęcia procesu biznesowego. Nie jest to warsztat komputerowy z modelowania procesów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Zrozumienie niebezpieczeństw nieprawidłowego definiowania procesu end-to-end. Nauczenie się, czym różni się biznesowa analiza procesu od analizy techniczno-informatycznej. Zajęcia kończą się testem sprawdzającym wiedzę nabytą w trakcie szkolenia.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagana żadna wiedza wstępna związana z analizą procesów. Wskazane kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Kod szkolenia

APBO
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (14h)

Cena netto

1900 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI