Szkolenie

Akredytowany warsztat PRINCE2® Practitioner

szkolenie z egzaminem

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dla doświadczonych kierowników projektów, przystępujących do egzaminu PRINCE2® Practitioner lub PRINCE2® Re-Registration Practitioner.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Celem szkolenia jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, poprzez ćwiczenia praktyczne, zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminu i tym samym przygotowanie do certyfikacji na poziomie Practitioner.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation - wymóg formalny.

Uwaga: Szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia. Dotyczy to także materiałów i prezentacji dla uczestników oraz języka w jakim będzie prowadzony egzamin.

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić (zalecane) w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.

Kod szkolenia

ZP-PP2A2
Poziom Zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG PRINCE2

Szkolenie obejmuje

  • 2 dni pracy z trenerem (16h)
  • 57 wykładów wideo
  • 513 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena promocyjna od

1 850 PLN Cena katalogowa netto 2300 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI