Szkolenie

P3O® - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie Foundation

(P3O® Foundation)

Szkolenie wprowadza w tematykę najlepszych praktyk P3O® - przekazuje wiedzę z zakresu sposobu funkcjonowania i wdrażania Biur Portfeli, Programów i Projektów, bazując na rekomendowanych modelach, technikach, narzędziach i rolach. Zajęcia szkoleniowe wskażą, jak właściwie dostosować omawiane koncepcje do specyfiki danej organizacji bądź jej części.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, które wspierają zarządzanie wieloma projektami (Biura Projektów, Programów, Portfeli) oraz do decydentów rozważających możliwość zoptymalizowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy. Przydatna jest znajomość metod i narzędzi projektowych. Konieczne jest przeczytanie podręcznika.

Uwaga: Szkolenie oraz egzamin końcowy mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia. Prezentacja dla uczestników jest dostępna wyłącznie w języku polskim.

Autoryzowany podręcznik nie wchodzi w skład materiałów standardowych, można go dokupić w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu zajęć.

Kod szkolenia

ZP-FP3O
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG P3O

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)
  • 56 wykładów wideo
  • 382 pytań i odpowiedzi
  • 30 pytań quizowych

Cena promocyjna od

1 900 PLN Cena katalogowa netto 2350 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI