Szkolenie

Akademia RODO - Wdrożenie RODO w Kancelarii Prawnej

Rodo Akademia

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do kancelarii prawnych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i nabędzie umiejętności ich praktycznego zastosowania. Uzyska wiedzę, jak dostosować organizację i działanie kancelarii do nowych przepisów. Nauczy się konstruowania klauzul informacyjnych, postanowień umownych w zakresie powierzenia danych. Zapozna się z zasadami ponoszenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów RODO i pozna odpowiedzi na pytanie jak jej uniknąć, a poza tym uzyska:

 • dostęp do wiedzy eksperckiej na portalu słuchacza Altkom Akademii,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej w systemie LEX ODO w czasie trwania szkolenia (max. 27 dni) – praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem systemu informacji prawnej,
 • newsletter Ochrona Danych Osobowych WK, przygotowywany przez Wolters Kluwer Polska.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza o ochronie danych osobowych

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

 • Akademia RODO - Aspekty techniczne RODO - warsztat
 • Akademia RODO - Umowy z podmiotami zewnętrznymi
 • Akademia RODO - Plan wdrożenia RODO w organizacji
 • Akademia RODO - Przygotowanie dokumentacji
 • Akademia RODO - Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w organizacji
 • Akademia RODO - Ocena ryzyka w RODO - aspekty prawne
 • Akademia RODO - RODO w procesach HR
 • Akademia RODO - Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO

Metoda szkolenia:

 • Wykład, warsztaty

Kod szkolenia

PFK AR / 10KA
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

 • 1 dzień pracy z trenerem (7h)

Cena netto

890 PLN +23% VAT / 1 os.