Szkolenie

Agile Programme Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

  • Osób odpowiedzialnych za zmiany w organizacji,  w tym za uruchomienie, realizację i nadzór nad inicjatywami o dużej skali. W szczególności do:
    • członków wyższego kierownictwa i właścicieli przedsiębiorstw
    • kierowników programów oraz członków zespołów projektowych
    • pracowników biur programów, portfeli i projektów
    • oraz wszystkich osób, które chcą poznać i stosować koncepcję zwinnego zarządzania programami AgilePgM

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do  prowadzenia programów zgodnie z filozofią metodyki Agile Programme Management TM - opartą o pierwsze na świecie podejście do zwinnego zarządzania projektami DSDM Atern (Dynamic Systems Development Method). Szkolenie uczy  jak krok po kroku, w sposób metodyczny zarządzać programami i inicjatywami o dużej skali, by osiągać zamierzone cele. Zwraca uwagę na elementy niezbędne do powodzenia programu, zawarte w pryncypiach wymienionych w manifeście Agile, tj.: współpraca, komunikacja.

Kurs kończy się egzaminem Foundation w języku angielskim, którego zaliczenie oznacza uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePgM Foundation.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wymagana jest co najmniej bierna znajomość języka angielskiego.  Oczekuje się, że uczestnicy będą znali AgilePM przynajmniej na poziomie foundation (będą po szkoleniu AgilePM).

Uwaga: Szkolenie może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od zamówienia. Prezentacja dla uczestników, autoryzowany podręcznik, który można dodatkowo zakupić (zalecane) oraz egzamin są dostępne wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Kod szkolenia

ZP-FAPgM
Poziom Średnio zaawansowany
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - APMG AgilePgM

Szkolenie obejmuje

  • 3 dni pracy z trenerem (21h)

Cena netto

2350 PLN +23% VAT / 1 os.
MAPA KOMPETENCJI