TERMIN
02-12 – 02-12-2021
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Kompetencje Lidera...

Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne

W grudniu tego roku kończy się termin implementacji dyrektywy o sygnalistach (UE) 2019/1937. Jest to kompleksowa regulacja, która dotyczy zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Wprowadza mechanizmy ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń (sygnalistów) ale także osób, które to zgłoszenie może dotyczyć.

 

Zgłoszenia mogą dotyczyć bardzo wielu obszarów funkcjonowania organizacji w sektorze prywatnym i publicznym, m.in.

 • zamówień publicznych;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodność́ z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

 

Nowe regulacje kładą nacisk na ochronę osób zgłaszających naruszenia m.in. poprzez:

 • ochronę tożsamości sygnalisty;  
 • zdefiniowanie ról i odpowiedzialności dotyczących zarządzaniem zgodnością w tym obszarze;
 • wdrożenie procedur i kanałów bezpiecznego dokonywania zgłoszeń;
 • przyjmowanie wewnątrz organizacji środków chroniących przed działaniami odwetowymi, które to działania mogą polegać m.in. na:
 • zwolnieniu z pracy;
 • przekazaniu obowiązków, zmianie miejsca pracy,
 • obniżenia wynagrodzenia,
 • negatywnej ocenie wyników lub negatywnej opinii o pracy;
 • przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;

 

Wdrożenie zmian wymaga wprowadzeniu wewnętrznych procedur, środków i narzędzi rozpatrywania zgłoszeń a przede wszystkim budowania kultury organizacji opartej na transparentności.

    Dyrektywa kładzie bardzo duży nacisk na wdrożenie mechanizmów ochrony danych osobowych w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, co wymagać będzie m.in.:

 • przeglądu procedur;
 • aktualizacji klauzul informacyjnych;
 • aktualizacji rejestrów w tym rejestru czynności;
 • ocenie ryzyka dla procesu zgłaszania naruszeń i aktywów które będą w nim wykorzystywane np. weryfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa kanałów przesyłania zgłoszeń.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, pracowników przewidzianych do awansowania na stanowiska kierownicze, asystentów kierowników oraz do osób zainteresowanych tematyką ochrony sygnalistów, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Szkoleniem powinni zainteresować się także inspektorzy ochrony danych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Poznanie wymogów, które dotyczą ochrony sygnalistów. Przygotowanie procesu wdrażania zmian wewnątrz organizacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawa wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Język szkolenia

szkolenie: polski

materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 • Kogo dotyczy nowa regulacja unijna (dyrektywa UE 2019/1937) chroniąca sygnalistów?
 • W jakim zakresie dyrektywa dotyczy sektora publicznego?
 • W jakim zakresie dyrektywa dotyczy sektora prywatnego?
 • Od kiedy stosowane będą nowe przepisy i co w przypadku braku implementacji na czas?
 • Kto w organizacji może być sygnalistą?
 • W jakich przypadkach sygnalista będzie chroniony?
 • Jakich typów naruszeń dotyczy nowa regulacja?
 • W jaki sposób sygnalista może zgłosić naruszenie?
 • Czy istnieje obowiązek wdrożenia bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne wynikają z dyrektywy?
 • Jakie elementy powinna zawierać procedura obsługi zgłoszeń sygnalistów?
 • Jak wdrożyć zalecenia wynikające z normy ISO 37002?  
 • Jakie środki ochronne należy wdrożyć wewnątrz organizacji: ochrona danych / inne elementy?
 • Jak zapobiegać działaniom odwetowym?
 • Czy zgłoszenie może być anonimowe?
 • W jakim zakresie zastosowanie znajdzie RODO?
 • Jak wdrożyć proces obsługi zgłoszeń sygnalistów zgodnie z wymogami dyrektywy 2019/1937) i RODO?
 • Jak dokonywać oceny ryzyka procesu dokonywania zgłoszeń oraz aktywów które go wspierają z punktu widzenia RODO ID dyrektywy?
 • Jak zapobiegać nadużyciom?
 • Case study obsługi zgłoszeń sygnalistów


Kod szkolenia PFK-PRAWO / SYG_PL
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne (PFK-PRAWO / SYG_PL)
Cena netto
950.00 PLN
+ vat (1168.5 PLN brutto 1. os. )
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 02-12-2021
Czas trwania: 1 dni (ilość godzin: 7)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic