TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Zarządzanie Zespołem...

Nie samą metodyką manager żyje! – czyli efektywne zarządzanie zespołami projektowymi

Wiele osób zapytanych o sposób w jaki zarządza zespołami projektowymi odpowiada, że pracuje zgodnie z określoną metodyką zarządzania projektami. Często w ich wypowiedziach środek ciężkości kładziony jest na usystematyzowaną metodykę oraz zastosowane narzędzia monitorowania pracy zespołu. Jednak niezależnie od przyjętej metodologii i wykorzystywanych narzędzi, powodzenie projektu za każdym razem zależy od skuteczności osób wchodzących w skład zespołu projektowego. Aby zespół mógł osiągnąć sukces i zrealizować założone cele w terminie konieczne jest coś więcej niż dobrze dobrana metodyka zarządzania. Umiejętność motywowania pracowników, prawidłowa komunikacja oraz tak zwane miękkie aspekty zarządzania są kluczowe do tego aby zespół mógł osiągnąć maksimum swoich możliwości. Program Nie samą metodyką menedżer żyje! – czyli efektywne zarządzanie zespołami projektowymi pozwoli nabyć uczestnikom wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowania efektywnych zespołów projektowych oraz zarządzania ich pracą.

Cel projektu szkoleniowego

Szkolenie ma na celu zwiększyć elastyczność i skuteczność menedżerów w zarządzaniu członkami zespołu projektowego.

Wyposaża menedżera w wiedzę i narzędzia umożliwiające mu:

 • Efektywną komunikację z zespołem projektowym
 • Skuteczne prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Świadome zarządzanie potencjałem członków zespołu projektowego
 • Efektywne motywowanie pracowników
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole

 

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zespołów, kierowników działów i liderów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • Dopasować metody zarządzania i organizacji pracy zespołu projektowego do specyfiki członków zespołu
 • Efektywnie i w sposób motywujący komunikować się z członkami zespołu projektowego
 • Profesjonalnie formułować cele oraz delegować zadania zespołowi projektowemu
 • Konstruktywnie prowadzić rozmowy z pracownikami na poszczególnych etapach realizacji projektu
 • Stosować metody motywujące i dyscyplinujące członków zespołu projektowego
 • Konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe w zespole projektowym
 • Budować swój autorytet w zespole projektowym

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Czynniki skuteczności zespołu projektowego
  • Gra symulacyjna pokazująca mechanizmy wpływające na skuteczność zespołu projektowego.
  • Omówienie czynników wpływających na efektywność zespołów.
  • Najczęściej pojawiające się dysfunkcje w zespołach projektowych - czynniki obniżające skuteczność zespołów.
  • Fazy rozwoju zespołu projektowego.
 2. Efektywna komunikacja z zespołem
  • Zasady skutecznej komunikacji z zespołem.
  • Najczęściej pojawiające się błędy w komunikacji.
  • Model 4 płaszczyzn komunikacji.
  • Budowanie pełnych komunikatów.
  • Informacja rozproszona w zespole.
  • Style komunikacji.
 3. Narzędzia coachingowe i treningowe skutecznego managera projektu
  • Narzędzie trzech kół Adair'a.
  • Narzędzie kotwic motywacyjnych Schein’a.
  • Role grupowe wg. Belbina.
  • Nauczyć wykorzystywać wymienione narzędzia w celu dostosowania stylu komunikacji i zarządzania do potrzeb zespołu oraz poszczególnych pracowników.
  • Nauczyć dobierać sposoby motywowania do potrzeb pracowników.
 4. Motywowanie zespołu w praktyce
  • Metody pozafinansowego motywowania pracowników.
  • Czynniki wpływające na motywację wewnętrzną pracowników.
  • Informacja zwrotna jako narzędzie motywacyjne - model FUKO oraz GROW.
  • Najnowsze wyniki badań z zakresu motywacji do pracy - co tak naprawdę motywuje ludzi do pracy.
  • Dobór motywatorów do potrzeb pracowników.
 5. Crucial conversations czyli trudne rozmowy z pracownikami
  • Rozmowy planujące pracę zespołu.
  • Rozmowy planujące pracę poszczególnych osób w zespole.
  • Rozmowy monitorujące wykonanie zaplanowanych zadań.
  • Rozmowy podsumowujące.
  • Różnice pomiędzy monitorowaniem a ocenianiem.
  • Kiedy i jak prowadzić rozmowy monitorujące i oceniające.
 6. Konflikt w zespole
  • Czym jest konflikt.
  • Rodzaje konfliktów.
  • Konflikt jako szansa rozwoju.
  • Style reakcji na sytuacje konfliktowe.
  • Prowadzenie rozmowy mediacyjnej pomiędzy skłóconymi pracownikami.


Kod szkolenia HR-ZP / ZespołProj
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Nie samą metodyką manager żyje! – czyli efektywne zarządzanie zespołami projektowymi (HR-ZP / ZespołProj)
Cena netto
1300.00 PLN
+ vat (1599 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 2 dni (ilość godzin: 14)
Zadaj pytanie o szkolenie