Pobierz kartę szkolenia

MS Visio - Tworzenie diagramów

kod szkolenia: VS01 / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  22.07 23.07
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  29.08 30.08
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  26.09 27.09
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  21.10 22.10
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  21.11 22.11
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  12.12 13.12
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
1 050,00 PLN 1 291,50 PLN brutto

Szkolenie dla osób, które chcą zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie tworzenia profesjonalnych diagramów do prezentacji na ekranie oraz w formie drukowanej.

Umiejętność tworzenia diagramów, graficznego opisu procesów, schematów i procedur, graficznego prezentowania złożonych komunikatów i przedstawiania informacji z innych źródeł danych, umiejętność tworzenia raportów z diagramów.

Podstawowa znajomość pakietu Microsoft Office.

polski

 1. Obsługa programu
  • Predefiniowane szablony diagramów, wzorniki i kształty
  • Widok normalny i prezentacja
 2. Tworzenie rysunku na przykładzie szablonu Diagram podstawowy
  • Rysowanie kształtów i wykorzystanie łączników
  • Niezbędne narzędzia edycyjne
  • Łączniki i punkty połączeniowe
 3. Techniki ułatwiające rozmieszczanie obiektów
  • Siatka, prowadnice, linijki
  • Wyrównanie i rozkład
  • Stos i grupy
  • Warstwy
 4. Tworzenie złożonych diagramów na przykładzie szablonu Podstawowy schemat blokowy
  • Dzielenie diagramu na strony
  • Strona projektu i strona tła
  • Przeglądanie i poruszanie się po diagramie.
 5. Przedstawienie relacji między procesem, a jednostką odpowiedzialną za etap na przykładzie szablonu Schemat współzależności funkcjonalnych
  • Dodawanie torów wodnych
  • Przenoszenie kształtów pomiędzy torami
  • Zarządzanie kolejnością torów
 6. Odwzorowanie struktury firmy za pomocą szablonu Schemat Organizacyjny
  • Wykorzystanie stylów kształtów
  • Automatyczne porządkowanie diagramu
  • Domyślne właściwości kształtów schematu organizacyjnego
  • Modyfikacja właściwości kształtu
  • Tworzenie schematu na bazie danych z tabeli Excela
  • Tworzenie raportów właściwości i eksport danych
 7. Diagramy harmonogramów (szablony: Oś czasu, Wykres Gantta)
  • Definiowanie granic czasowych
  • Kamienie milowe i zadania
 8. Diagramy rysowane w skali (szablony: Układ biura, Rozkład Pomieszczeń)
  • Definiowanie skali rysunku
  • Właściwości kształtów
 9. Diagramy map myśli (Burza mózgów, Diagram przyczynowo – skutkowy)
 10. Prezentacja diagramu
  • Przygotowanie wydruku
  • Eksport diagramu do prezentacji w MS Power Point oraz do MS Word.