Pobierz kartę szkolenia

MS Project - Planowanie harmonogramów i kontrola realizacji projektu

kod szkolenia: PR01+PR02 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

W obecnych czasach zdecydowanie każda firma, chcąca się rozwijać przeprowadza mniejsze lub większe projekty. Z reguły są one prowadzone wg różnych metodyk, które mogą być wspierane przez różnego rodzaju aplikacje. Najbardziej popularnym programem tego typu jest Microsoft Project. Jest to aplikacja, która kompleksowo wspiera nas w zarządzaniu nawet najbardziej skomplikowanym projektem.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  10.07 11.07 12.07
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  31.07 01.08 02.08
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.08 22.08 23.08
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.09 10.09 11.09
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  30.09 01.10 02.10
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.10 24.10 25.10
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  13.11 14.11 15.11
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  04.12 05.12 06.12
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.12 19.12 20.12
1 900,00 PLN + 23% VAT (2 337,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 900,00 PLN 2 337,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów oraz zarządzania zadaniami i zasobami w Microsoft Office Project 2019. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, którzy w sposób profesjonalny chcą zarządzać swoimi projektami. Jeżeli nie miałeś jeszcze do czynienia z MS Project’em, albo masz już tę aplikację, a chciałbyś profesjonalnie tworzyć harmonogramy, zarządzać zasobami i ich dostępnością, rozwiązywać problemy nadmiernych alokacji, śledzić postępy prac i raportować to jest to szkolenie dla Ciebie.

 • Poznasz podstawy właściwego tworzenia harmonogramu
 • Dowiesz się jak skonfigurować sobie wstępnie środowisko pracy
 • Zapoznasz się z najważniejszymi elementami aplikacji
 • Nauczysz się prawidłowego wprowadzania zadań
 • Zrozumiesz działanie relacji w zadaniach
 • Zapoznasz się z pojęciami i definicjami projektowymi i aplikacji
 • Zrozumiesz wpływ i działanie kalendarzy na zadania i zasoby
 • Dowiesz się jak w narzędziu stosować WBS (SPP) – Strukturę Podziału Prac
 • Zobaczysz, jak przydziela się zasoby do zadań
 • Zrozumiesz działanie równania pracy i prawidłowego modyfikowania przydziału
 • Dowiesz się jaki wpływ na projekt mają ograniczenia zadań
 • Zapoznasz się ze metodami wykrywania i rozwiązywania nadmiernej alokacji zasobów
 • Dowiesz się jak zarządzać kosztami w projekcie
 • Zobaczysz różnicę między typami zasobów
 • Nauczysz się jak śledzić postępy prac w projekcie
 • Zapoznasz się różnymi sposobami raportowania
 • Dowiesz się jak konsolidować projekty
 • Nauczysz się jak formatować widok (Gantta) i jak drukować dane

Dobra znajomość obsługi komputera i bezproblemowe posługiwanie się aplikacją Microsoft Office Excel.

 

 

 • Szkolenie: polski
 1. Moduł pozwoli na szybkie dostosowanie opcji i ustawień aplikacji w celu optymalizacji czasu przy tworzeniu harmonogramów i ich późniejszej modyfikacji. Zmodyfikowany wygląd tabel lub wykresu Gantta pozwala na szybsze odnajdowanie najważniejszych informacji w projekcie i wydrukowanie ich w czytelny sposób.
  • Prawidłowe wprowadzanie informacji o zadaniach i wykorzystywanie odpowiednich relacji między zadaniami będzie skutkowało mniejszym nakładem pracy z harmonogramem w dalszym życiu tworzonego projektu
  • Wyświetlanie odpowiednich widoków oraz czerpanie informacji o danym projekcie i jego wszystkich elementach, pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zauważonych problemów
  • Wiedza o zasobach przydzielonych w projekcie pozwala na optymalne ich wykorzystywanie, a także panowanie nad odpowiedzialnością poszczególnych osób za wykonanie zadań oraz zapotrzebowaniu na materiały i wydatki dodatkowe
  • Zastosowanie odpowiednich kalendarzy w harmonogramie przekłada się na jak najlepsze dopasowanie informacji o ramach czasowych projektu względem realiów. Natomiast umiejętność posługiwania się typami zadań przyczynia się do bezproblemowego wprowadzania zmian w projekcie
  • Zarządzanie informacjami o zadaniach pozwali na bezproblemowe wprowadzanie zmian w przyszłości i odpowiednie przekształcanie czasu trwania zadań lub nakładu pracy w modyfikowanym zadaniu
  • Zaawansowane wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project 2016 dotyczących zasobów, pozwoli kierownikom projektów na optymalne podejmowanie decyzji o ruchach dostępnych zasobów, a także pomoże w rozwiązywaniu nadmiernej alokacji. Odpowiednie wprowadzanie informacji o kosztach zasobów, przerodzi się w poprawne wyliczanie kosztów projektu
  • Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z pierwotną wersją projektu, przyczyni się do lepszej kontroli i szybszego podejmowania decyzji w trakcie trwania projektu
  • Operacje filtracji i sortowania, a także wyświetlanie odpowiednich widoków i tabel, pozwala kierownikowi na jak najlepszy dostęp do informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach w projekcie
  • Raportowanie inwestorom projektu postępu czy też poniesionych kosztów już nie będzie stanowiło problemu z wykorzystaniem modułu raportowania Microsoft Office Project. Budowanie estetycznych wykresów czy też tabel pozwoli na przyjazne analizowanie wydrukowanego raportu
  • Podział na podprojekty może okazać się dobrym rozwiązaniem w celu rozproszonego raportowania czy w sytuacji wprowadzania informacji o zaawansowaniu prac przez wiele osób odpowiedzialnych za dany dział biorący udział w realizowanym projekcie
  • Eksport danych do skoroszytu Microsoft Excel pozwala na dodatkowe możliwości informowania (współdzielenia informacji) osób zainteresowanych (nie posiadających umiejętności obsługiwania Microsoft Project) o realizacji, kosztach, nakładzie pracy i wszelkich informacji pochodzących z harmonogramu projektu
  • Wprowadzenie do zarządzenia portfelem projektów za pomocą rozwiązań sieciowych (omówienie podstawowych funkcjonalności)
 2. Podstawowe informacje
  • Zastosowania i wykorzystywanie aplikacji w życiu projektu – wstępne informacje
  • Omówienie wstęgi, kart i opcji Microsoft Project
  • Dostosowanie środowiska do pracy
 3. Wprowadzanie informacji o zadaniach
  • Wpisywanie danych do tabeli
  • Określanie czasów trwania zadań
  • Operacja na zadaniach: edycja, przemieszczanie, usuwanie, podział na części
  • Zależności pomiędzy zadaniami
  • Czas wyprzedzenia i opóźnienia
  • Wprowadzanie zadań rekurencyjnych
  • Wyświetlanie informacji o zadaniach
  • Wprowadzanie uwag/notatek
  • Umieszczanie zadań na osi czasu
 4. Harmonogram Gantta i metoda ścieżki krytycznej
 5. Podstawowe widoki aplikacji
  • Kolumny: wyświetlanie i ukrywanie informacji w tabelach
  • Wyświetlanie informacji o projekcie
 6. Wprowadzanie informacji o zasobach
  • Rodzaje zasobów
  • Sposoby przypisywanie zasobów do zadań
  • Pracochłonność
 7. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kalendarzy
  • Projektu
  • Zasobów
  • Zadań
 8. Zastosowanie typów zadań przy tworzeniu i modyfikowaniu harmonogramu
 9. Dostosowywanie wyglądu
  • Formatowanie elementów na Wykresie Gantta
  • Formatowanie harmonogramu
 10. Drukowanie informacji pochodzących z projektu
 11. Zarządzanie zadaniami w projekcie
  • Ograniczenia czasowe dla zadań
  • Priorytety zadań
  • Wykorzystanie typów zadań do optymalizacji harmonogramu
 12. Zarządzanie zasobami w projekcie
  • Dostępność zasobów
  • Wprowadzanie rożnych stawek kosztów dla rożnych zadań, wprowadzanie rożnych stawek w zależności od daty
  • Przypisywanie pracy w nadgodzinach
  • Rozwiązywanie przeciążeń (konfliktów przypisania zasobów)
 13. Zarządzanie projektem
  • Tworzenie planu bazowego projektu
  • Kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, koszty zadań, koszty zasobów)
  • Śledzenie postępu i kontrola realizacji projektu
 14. Wyświetlanie i wyszukiwanie informacji
  • Filtrowanie i sortowanie danych projektu
  • Modyfikowanie widoków aplikacji, dostosowywanie ich do własnych potrzeb, tworzenie nowych
  • Tworzenie własnych tabel
 15. Moduł raportowania w aplikacji Project
  • Tabele danych
  • Wykresy
  • Pulpity nawigacyjne
 16. Konsolidowanie projektów, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie złożonym
 17. Współpraca MS Project z Microsoft Office Excel
 18. Wstęp do usługi Project Online/ środowiska Project Server