Pobierz kartę szkolenia

MS Excel - Analiza danych i modelowanie biznesu

kod szkolenia: EX BIZ / 2019 PL AA 2d
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  11.07 12.07
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  08.08 09.08
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  30.09 01.10
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  21.10 22.10
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  21.11 22.11
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  12.12 13.12
1 050,00 PLN + 23% VAT (1 291,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
900,00 PLN
1 050,00 PLN 1 291,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej, analityków finansowych, pracowników działów analiz ekonomicznych oraz działów logistyki, wykorzystujących aplikację Microsoft Excel.

Zdobycie umiejętności optymalizacji decyzji finansowych, tworzenia modeli biznesowych oraz opracowywanie raportów przy wykorzystaniu narzędzi MS Excel; umiejętność optymalizowania decyzji finansowych wykorzystując MS Excel do modelowania sytuacji biznesowych; poznanie głównych narzędzi analizy danych w MS Excel – wykresy przestawne i tabele przestawne.

EX03

 • Szkolenie: polski
 1. Funkcje wspomagające podejmowanie decyzji
  • Finansowych (wartość pieniądza w czasie, kredyty, lokaty)
  • Inwestycyjnych (kryterium zdyskontowanej wartości netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu)
  • Funkcje wyszukujące
 2. Formuły tablicowe
  • Alternatywa dla adresowania bezwzględnego
  • Rozszerzenie standardowych możliwości funkcji Excela
 3. Analiza wrażliwości
  • Obiekt Tabela
  • Formanty, elementy sterujące
  • Analiza porównawcza z wykorzystaniem Menedżera scenariuszy
 4. Optymalizacja
  • Wykorzystanie dodatku Solver do: ustalania optymalnego asortymentu produkcji; rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji; planowania zatrudnienia; planowania nakładów inwestycyjnych
 5. Analiza danych przy pomocy tabel przestawnych
  • Konsolidacja kilku zakresów – kreator tabel przestawnych,
  • Opracowanie modelu danych – analiza danych z wielu tabel
  • Tworzenie, modyfikacja, dobieranie właściwego układu tabeli
  • Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
  • Pobieranie danych z tabeli przestawnej
 6. Prognozowanie – przegląd możliwości dodatku Analysis ToolPak
  • Podsumowywanie zależności za pomocą korelacji
  • Wygładzanie szeregów czasowych – średnia ruchoma i wygładzanie wykładnicze
  • Wyznaczanie trendu (typ liniowy, wykładniczy, potęgowy)
  • Regresja wielokrotna: czynniki ilościowe; czynniki jakościowe; sezonowość
  • Jedno- i dwuczynnikowa analiza wariancji
 7. Praca na wielu dokumentach