Pobierz kartę szkolenia

MS Access - Zbieranie i konsolidacja informacji, przetwarzanie i prezentacja danych

kod szkolenia: AC01+AC02 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  24.07 25.07 26.07
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.08 22.08 23.08
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.09 19.09 20.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  29.10 30.10 31.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  04.12 05.12 06.12
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać możliwości zarówno projektowania nowych baz danych jak i raportowania z już istniejących źródeł danych takich jak: bazy danych Microsoft Access, pliki Excel lub pliki *.txt. Dzięki poznaniu tych dwóch światów baz danych (bazy produkcyjne i raportowe) uczestnik otrzyma pakiet wiedzy niezbędny przy codziennej pracy z MS Access. Zawarte w szkoleniu przykłady pozwolą na sprawne tworzenie zapytań do bazy danych jak i późniejsze raportowanie w oparciu o te źródła. Otrzymana wiedza pozwoli również uniknąć wielu problemów związanych z raportowaniem wynikających z błędnie zaprojektowanej bazy produkcyjnej.

Poznanie terminologii relacyjnych baz danych, nabycie umiejętności projektowania aplikacji bazodanowych, poznanie podstawowych zasad tworzenia spójnych i bezpiecznych formularzy, poznanie metod raportowania. Szybkie i wygodne zbieranie danych z różnych źródeł.

Znajomość i sprawne poruszanie się w środowisku Microsoft Windows.

 • Szkolenie: polski
 1. Źródła danych raportowych
  • Import danych z Microsoft Excel
  • Import danych z pliku txt, specyfikacja importu
  • Import danych z tabeli Microsoft Word
  • Optymalizacja struktury zaimportowanych danych
  • Przyłączanie tabel z innej bazy Microsoft Access.
 2. Środowisko Microsoft Access
  • Dostosowywanie środowiska pracy
  • Obiekty Microsoft Access.
 3. Zarys teorii relacyjnych baz danych
  • Normalizacja
  • Klucze
  • Typy relacji
 4. Podstawy budowy tabel i modelu danych
  • Konwencje nazewnicze
  • Integralność danych w tabeli
  • Dobór typów i rozmiaru pól
  • Pola wymagane
  • Indeksy
  • Sprawdzanie poprawności
  • Relacje – integralność danych w bazie
  • Tworzenie odnośników
 5. Budowa i obsługa formularzy w Microsoft Access
  • Tworzenie formularzy
  • Poruszanie się w formularzu
  • Przełączanie się pomiędzy widokami formularza
  • Dodawanie, edycja i usuwanie rekordów
  • Zatwierdzanie i cofanie zmian w rekordzie
  • Sortowanie, filtrowanie i narzędzie znajdź
  • Funkcje agregacji w arkuszu danych
  • Formularz dzielony
  • Pole kombi na formularzu – wygoda i poprawność wprowadzania danych.
 6. Kwerendy Microsoft Access – ważny element aplikacji
  • Kwerendy wybierające (m.in. grupująco – sumujące)
  • Wybrane kwerendy funkcjonalne
  • Umiejętny dobór tabel i pól w kwerendzie, rola relacji i sprzężeń
  • Ograniczanie liczby wierszy wynikowych – kryteria i ich typy
  • Sortowanie danych
  • Usuwanie duplikatów
  • Porównywanie dwóch zestawów danych – sprzężenia kierunkowe.
 7. Prezentacja danych
  • Tworzenie raportu
  • Formatowanie raportu
  • Wyróżnianie danych spełniających określone kryteria
  • Przygotowanie raportu do wydruku
  • Dystrybucja raportu do innych formatów (m.in.PDF/XPS)
 8. Eksportowanie danych
  • Optymalne sposoby eksportowania danych do Microsoft Excel
  • Eksport do Microsoft Word, HTML
  • Eksport do listy SharePoint (opcjonalnie)
 9. Wydruki masowe (opcjonalnie)
  • Korzystanie z kreatora etykiet adresowych
  • Drukowanie listów w korespondencji seryjnej.
 10. Zakończenie prac nad aplikacją
  • Tworzenie formularza startowego, dającego dostęp do wszystkich funkcji aplikacji (opcje bieżącej bazy danych)
  • Tworzenie przycisków uruchamiających formularze i raporty
  • Oddzielenie danych od aplikacji.
  • Architektura wdrożenia wielostanowiskowej produkcyjnej bazy MS Access