Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Windows Server 2016 – poziom podstawowy

kod szkolenia: Windows Server 2016 / PL DL 4d
Szkolenie autorskie Microsoft Windows Server 2016 – kurs podstawowy w formule Distance Learning.  Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • administrator IT
 • dział IT

 

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 950,00 PLN 3 628,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do:

 • administratorów, którzy chcą zaimplementować Windows Server 2016 we własnej infrastrukturze. 
 • administratorów IT, którzy przed migracją chcą poznać korzyści wynikające z nowości w Windows Server 2016.
 • pracowników Działów IT odpowiedzialnych za zarządzenie serwerami Microsoft Windows 2016.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności instalacji i konfiguracji usług Windows Server 2016.
 • Pozyskanie informacji na temat Active Directory oraz Ról i Funkcji Windows Server 2016. Mechanizmy rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym i usług.
 • Odtwarzanie systemów po awarii.
 • Zapoznanie się z mechanizmami zabezpieczania systemów Windows Serwer przed uszkodzeniem oraz odtwarzania elementów infrastruktury po takich zdarzeniach.

Podstawowa wiedza techniczna związana z systemami klienckimi, serwerowymi i sieciowymi (Windows, Linux). Swobodne poruszanie się po interfejsach systemów informatycznych w wersji Angielskiej.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 • materiały autorskie udostępnione przez Trenera w Portalu Słuchacza
 •  Uczestnik szkolenia DL powinien posiadać monitor do wyświetlania materiałów w Portalu Słuchacza

 

 

 1. Wprowadzenie do Windows Server 2016

  • Wymagania sprzętowe Windows Server 2016
  • Wersje Windows Server 2016, różnice pomiędzy nimi
  • Omówienie podstawowych zadań administracyjnych
 2. Instalacja Windows Server 2016

  • Instalacja Windows Server 2016
  • Konsola zarządzania serwerem (role, funkcje)
  • Konsola mmc 3. Zarządzanie Windows Server 2016
  • Omówienie metod zarządzania serwerem lokalnym oraz zdalnym
  • Server Manager
  • Wstęp do PowerShell
  • Konsola mmc
 3. Konfiguracja sieci Windows Server 2016

  • Konfiguracja sieci w Windows Server 2016
  • Firewall systemowy
  • Wstęp do IPv6 5. Aktualizacje
  • Windows update
  • Konfiguracja aktualizacji
 4. Użytkownicy i grupy na serverze

  • Użytkownicy i grupy – zakładanie i zarządzanie
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową

  • Narzędzie Disk Management
  • Narzędzie Diskpart
  • Technologia Storage Spaces
  • Dyski wirtualne – VHD, VHDX i VHDS
 6. Podstawy wirtualizacji

  • Omówienie wirtualizacji
  • Zmiany w zakresie wirtualizacji w Windows 2016 (VBS, Nested Virtualization)
  • System wirtualny vs maszyna fizyczna
  • Konfiguracja usługi Hyper-V
  • Rodzaje dysków
  • Dodawanie i modyfikowanie maszyny wirtualnej
 7. Serwer plików

  • Udostępnianie katalogów
  • Systemy plików: rodzina FAT, NTFS, REFS
  • Ograniczanie za pomoc File Server Resource Manager oraz Przydziałów NTFS („quota”)
 8. DNS

  • Omówienie DNS
  • Zasady rozwiązywanie nazw
  • Strefy i ich konfiguracja
  • Rodzaje rekordów DNS
  • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS
 9. DHCP

  • Omówienie DHCP
  • Zasada działania
  • Adresy nadawane manualnie vs automatycznie
  • Rezerwacje
 10. Wprowadzenie do Active Directory

  • Omówienie podstawowych zasad działania Active Directory
  • Omówienie podstawowych pojęć związanych z Active Directory
  • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
  • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
  • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
  • RODC – kontroler domeny tylko do odczytu
  • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters) o Schema Master o Domain Naming Master o PDC Emulator o RID (Relative ID Master) o Infrastructure Master
  • Planowanie Active Directory
 11. Instalacja Active Directory

  • Instalacja Active Directory
  • Baza NTDS.dit
  • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
  • Lokalizowanie ról FSMO
 12. Podstawowe narzędzia administracyjne dla Active Directory

  • Omówienie podstawowych narzędzi administracyjnych dla Active Directory
  • Wyszukiwanie obiektów w Active Directory
 13. Użytkownicy i grupy w Active Directory

  • Użytkownicy i grupy – tworzenie i zarządzanie
  • Konfiguracja atrybutów użytkownika
 14. Komputery w Active Directory

  • Konta komputerów w domenie
  • Dodawanie komputerów do domeny
 15. Jednostki organizacyjne

  • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie
  • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
  • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
  • Delegacja uprawnień
 16. Polityki bezpieczeństwa

  • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
  • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
  • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
  • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
  • Konfigurowanie polityk bezpieczeństwa
  • Tworzenie i konfigurowanie GPO (Group Policy Objects)
  • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
  • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
  • Instalacja aplikacji przy użyciu GPO
 17. Monitorowanie pracy serwera

  • Monitorowanie pracy serwera
  • Narzędzia do monitorowania pracy serwera
  • Logi systemowe (Event log) o Filtrowanie zdarzeń w logu o Tworzenie widoków o Przypisywanie zadań do zdarzeń z logu systemowym
 18. Kopia bezpieczeństwa

  • Wprowadzenie do prawidłowego wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
  • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 19. Konfigurowanie shadow copy