Pobierz kartę szkolenia

SharePoint - Współpraca bez barier

kod szkolenia: SPS01 / PL AA 1d

Pakiety e-learning

SharePoint

Platforma SharePoint jest najczęściej używana do obsługi pracy zespołowej lub w ramach projektu, gdy zachodzi potrzeba dzielenia się dokumentami i listami z innymi członkami zespołu lub partnerami i klientami. Nadaje się także w pełni do tworzenia portali firmowych w sieci intranetowe lub extranetowe, wzbogacona o odpowiednią treść może jak najbardziej służyć jako portal społecznościowy.

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  7h|  03.07
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  05.08
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  04.09
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  02.10
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  06.11
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  04.12
600,00 PLN + 23% VAT (738,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
600,00 PLN
600,00 PLN 738,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone do osób dla których SharePoint stanie się narzędziem do wymiany informacji i danych w firmie. Czy to w postaci plików, newsletterów, czy też ich wypełniania w specjalnie do tego zaprojektowanych formularzach.

Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom zasady pracy oraz logikę działania SharePointa w chmurze.

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się jak pracować z dokumentami publikowanymi w SharePoint.
 • Jak takie dokument tworzyć i edytować indywidulanie oraz grupowo.
 • W jaki sposób wykorzystując SharePointa można łatwo zbudować narzędzia do zbierania informacji.
 • Poznają podstawy SharePointa.

Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Microsoft Office oraz bezproblemowe posługiwanie się przeglądarką internetową.

Metody szkolenia:

Podczas szkolenia omawiane są możliwości wykorzystania aplikacji w pracach firmy. Po części teoretycznej następuje implementacja rozwiązań w środowisku laboratoryjnym. Na koniec każdego tematu omawiane jest w ramach „case study” wykorzystania w danej firmie.

 • Szkolenie: polski
 1. Wstępne informacje o aplikacji Microsoft SharePoint
 2. Interfejs i nawigacja:
  • Elementy wstążki dla:
   1. stron
   2. list,
   3. bibliotek.
  • Menu kontekstowe elementów.
  • Nawigacja:
   1. szybkie uruchamianie,
   2. górny pasek łączy.
  • Ustawienia użytkownika

  Nabyte umiejętności poruszania się po aplikacji SharePoint pozwolą na zaoszczędzenie czasu przy tworzeniu zawartości i ustawianiu różnorodnych opcji dla poszczególnych elementów platformy SharePoint.

 3. Witryny
  • Tworzenie, usuwanie i ustawienia witryn,
  • Motywy witryny
  • Zmiana ikony i opisu witryny,
  • Tworzenie i edycja stron:
   1. wstawianie elementów na stronę (tekstu, tabel, obrazów),
   2. wstawianie Web Partów.
  • Dodawanie aplikacji SharePoint,
  • Podstawowe informacje o nadawaniu uprawnień

  Zrozumienie pojęć i przeznaczenia witryn, stron, aplikacji czy też składników web part, przerodzi się w odpowiednie zastosowanie ich podczas budowania obszaru dla pracowników przy wykorzystaniu aplikacji SharePoint.

 4. Listy – Współdzielenie informacji w intranecie
  • Tworzenie i zarządzanie listą,
  • Operacje na kolumnach, widokach
  • Utworzenie:
   1. systemu newsów – Anonsy
   2. kalendarza
   3. kontaktów
   4. listy zadań
   5. tablicy dyskusyjnej – firmowe forum
   6. listy niestandardowej

  Lista jest wygodną formą prezentowania informacji w formie kontaktów, kalendarzy, rekordów danych czy też wielu innych list niestandardowych, które pozwalają na szybki dostęp do informacji. Posługiwanie się tego typu aplikacjami pozwala na zbudowanie obszarów wymiany najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie/organizacji. Moduł nauczy jak poprawnie wykorzystać tego typu elementy w firmowym portalu SharePoint.

 5. Biblioteki – Współdzielenie dokumentów
  • Tworzenie i zarządzanie biblioteką,
  • Operacje na kolumnach, widokach,
  • Przekazywanie plików do biblioteki,
  • Publikowanie dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel, MS PowerPoint i innych plików,
  • Wersjonowanie (historia zmian),
  • Wyewidencjonowywanie i zaewidencjonowywanie plików,
  • Utworzenie bibliotek:
   1. dokumentów,
   2. obrazów – galeria,

  Podczas kreowania dokumentów firmowych czy też pracy nad już istniejącymi, poznane podczas tego modułu opcje i ustawienia Bibliotek, pozwolą na optymalne i bezproblemowe współpracowanie osób nad ich zawartością.

 6. Kolumny i widoki:
  • Dodawanie kolumn istniejących,
  • Tworzenie widoku i zastosowanie w liście/bibliotece:
   1. wyświetlanie kolumn w danym widoku,
   2. sortowanie zawartości,
   3. filtrowanie elementów.
 7. Wyszukiwanie informacji
  Wyszukiwanie informacji, filtrowanie czy też sortowanie oraz zastosowanie odpowiednich widoków podczas pracy z platformą, zaowocuje szybszym dostępem do interesujących danego użytkownika informacji.
 8. Integracja:
  • Microsoft Outlook jako aplikacja współpracująca z SharePoint,
  • Eksport danych do skoroszytu Microsoft Excel.

  Praca z SharePoint może być jeszcze szybsza przy zastosowaniu możliwości klienta poczty Microsoft Outlook, a dzielenie się informacjami w formie eksportu danych z kolumn SharePoint pozwoli na dalsze wykorzystanie tych informacji w różnorodnych raportach czy też procesach.