Pobierz kartę szkolenia

SharePoint - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

kod szkolenia: SPS01+SPS02 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

SharePoint

Platforma SharePoint jest najczęściej używana do obsługi pracy zespołowej lub w ramach projektu, gdy zachodzi potrzeba dzielenia się dokumentami i listami z innymi członkami zespołu lub partnerami i klientami. Nadaje się także w pełni do tworzenia portali firmowych w sieci intranetowe lub extranetowe, wzbogacona o odpowiednią treść może jak najbardziej służyć jako portal społecznościowy.

training assurance
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  21.08 22.08 23.08
1 300,00 PLN + 23% VAT (1 599,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.09 19.09 20.09
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.10 24.10 25.10
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.12 19.12 20.12
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 300,00 PLN
1 500,00 PLN 1 845,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone da osób których SharePoint stanie się narzędziem do wymiany informacji i danych w firmie. czy to w postaci plików, newsletterów, czy też ich wypełniania w specjalnie do tego zaprojektowanych formularzach oraz dla osób organizujących strukturę i zawartość witryn, a także odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień i tworzenie obiegu dokumentów w portalu intranetowym/intranetowym, zbudowanym w oparciu o SharePoint.

Uczestnicy szkolenia:

 • Poznają możliwości wykorzystania logiki podziału SharePointa w celu dopasowania do struktury firmy.
 • Poznają właściwości i możliwości wykorzystania aplikacji budowanych w SharePoint.
 • Nauczą się wykorzystywać uprawnienia w optymalizacji dostępu do informacji umieszczanych w SharePoint.
 • Nauczą się wykorzystywać przepływy pracy (WorkFlow) do automatyzacji działań.
 • Poznają możliwości wykorzystania logiki podziału SharePointa w celu dopasowania do struktury firmy.
 • Poznają właściwości i możliwości wykorzystania aplikacji budowanych w SharePoint.
 • Nauczą się wykorzystywać uprawnienia w optymalizacji dostępu do informacji umieszczanych w SharePoint.
 • Nauczą się wykorzystywać przepływy pracy (WorkFlow) do automatyzacji działań.

Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Microsoft Office oraz bezproblemowe posługiwanie się przeglądarką internetową.

Metody szkolenia:

Podczas szkolenia omawiane są możliwości wykorzystania aplikacji w pracach firmy. Po części teoretycznej następuje implementacja rozwiązań w środowisku laboratoryjnym. Na koniec każdego tematu omawiane jest w ramach „case study” wykorzystania w danej firmie.

 • Szkolenie: polski
 1. Wstępne informacje o aplikacji Microsoft SharePoint
 2. Interfejs i nawigacja – zapoznanie:
  • Elementy wstążki dla:
   1. stron
   2. list
   3. bibliotek.
  • Menu kontekstowe elementów.
  • Nawigacja:
   1. szybkie uruchamianie
   2. górny pasek łączy.
  • Ustawienia użytkownika

  Nabyte umiejętności poruszania się po aplikacji SharePoint pozwolą na zaoszczędzenie czasu przy tworzeniu zawartości i ustawianiu różnorodnych opcji dla poszczególnych elementów platformy SharePoint.

 3. Założenia funkcjonalne organizacji witryn
  • Zasady publikacji w mediach elektronicznych
  • Określanie struktury witryn – Jak zaplanować budowę platformy SharePoint?
  • Tworzenie podwitryn
  • Ustawienia podwitryn
  • Dostosowanie nawigacji:
   1. szybkie uruchamianie
   2. górny pasek łączy

  Odpowiednie zaplanowanie budowy portalu intranetowego i utworzenie dobrej nawigacji pozwoli pracownikom korzystającym z aplikacji SharePoint na intuicyjne poruszanie się w portalu.

 4. Witryny
  • Tworzenie, usuwanie i ustawienia witryn,
  • Motywy witryny
  • Zmiana ikony i opisu witryny,
  • Tworzenie i edycja stron:
   1. wstawianie elementów na stronę (tekstu, tabel, obrazów),
   2. wstawianie Web Partów.
  • Dodawanie aplikacji SharePoint,
  • Podstawowe informacje o nadawaniu uprawnień

  Zrozumienie pojęć i przeznaczenia witryn, stron, aplikacji czy też składników web part, przerodzi się w odpowiednie zastosowanie ich podczas budowania obszaru dla pracowników przy wykorzystaniu aplikacji SharePoint.

 5. Listy – Współdzielenie informacji w Intranecie
  • Tworzenie i zarządzanie listą,
  • Operacje na kolumnach, widokach
  • Utworzenie:
   1. systemu newsów – Anonsy
   2. kalendarza
   3. kontaktów
   4. listy zadań
   5. tablicy dyskusyjnej – firmowe forum
   6. listy niestandardowej

  Lista jest wygodną formą prezentowania informacji  w formie kontaktów, kalendarzy, rekordów danych czy też wielu innych list niestandardowych, które pozwalają na szybki dostęp do informacji. Posługiwanie się tego typu aplikacjami pozwala na zbudowanie obszarów wymiany najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie/organizacji. Moduł nauczy jak poprawnie wykorzystać tego typu elementy w firmowym portalu SharePoint.

 6. Biblioteki – Współdzielenie dokumentów
  • Tworzenie i zarządzanie biblioteką
  • Operacje na kolumnach, widokach
  • Przekazywanie plików do biblioteki
  • Publikowanie dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel, MS PowerPoint i innych plików
  • Wersjonowanie (historia zmian)
  • Wyewidencjonowywanie i zaewidencjonowywanie plików
  • Utworzenie bibliotek:
   1. dokumentów,
   2. obrazów – galeria,

  Podczas kreowania dokumentów firmowych czy też pracy nad już istniejącymi, poznane podczas tego modułu opcje i ustawienia Bibliotek, pozwolą na optymalne i bezproblemowe współpracowanie osób nad ich zawartością.

 7. Kolumny i widoki
  • Dodawanie kolumn istniejących,
  • Tworzenie widoku i zastosowanie w liście/bibliotece:
   1. wyświetlanie kolumn w danym widoku
   2. sortowanie zawartości
   3. filtrowanie elementów.
 8. Wyszukiwanie informacji

  Wyszukiwanie informacji, filtrowanie czy też sortowanie oraz zastosowanie odpowiednich widoków podczas pracy z platformą, zaowocuje szybszym dostępem do interesujących danego użytkownika informacji.

 9. Integracja
  • Microsoft Outlook jako aplikacja współpracująca z SharePoint,
  • Eksport danych do skoroszytu Microsoft Excel.

  Praca z SharePoint może być jeszcze szybsza przy zastosowaniu możliwości klienta poczty Microsoft Outlook, a dzielenie się informacjami w formie eksportu danych z kolumn SharePoint pozwoli na dalsze wykorzystanie tych informacji w różnorodnych raportach czy też procesach.

 10. Dostosowywanie witryn i ich zawartości
  • Zbieranie opinii – ankieta
  • Baza wiedzy – strony typu wiki
  • Blogi jako elementy serwisu społecznościowego
  • Integracja z MS Excel i MS Access (importowanie i eksportowanie list)
  • Tworzenie list niestandardowych
  • Tworzenie własnych typów zawartości
  • Tworzenie własnych kolumn
  • Wstawianie składników Web Part.

  Zastosowanie aplikacji wbudowanych w SharePoint wzbogaci zawartość i sprawi, że każdy dział w przedsiębiorstwie będzie mógł budować obszary potrzebne do codziennie wykonywanych prac. Wykorzystanie typów zawartości będzie owocowało szybkim podpinaniem np. wzorów umów/dokumentacji i innych w bibliotekach dokumentów i opisywaniem dodatkowymi informacjami w odpowiednio dobranych typach kolumn.

 11. Powiadamianie o aktualizacjach
  • Śledzenie zmian – alerty
  • Subskrypcja źródeł danych RSS.

  Informacja o nowych wydarzeniach w kalendarzu działowym/projektu czy też nowym dokumencie czy zadaniu będzie dostępna dla każdego użytkownika – czyli szybki dostęp do informacji co dzieje się w danym elemencie w platformie SharePoint, pozwoli na szybkie podjęcie odpowiedniej reakcji czy też zapoznaniem się z treścią.

 12. Nadawanie uprawnień dostępu
  • Standardowe poziomy uprawnień
  • Tworzenie własnych poziomów uprawnień
  • Definiowanie grup o określonych kompetencjach.

  Kontrola i udzielanie dostępu to jedno z najważniejszych elementów poruszanych podczas szkolenia. Moduł nauczy osoby poprawnie wykorzystywać poziomy uprawnień i grupy programu SharePoint do zarządzania dostępem do obszarów platformy (witryn, list, bibliotek, poszczególnych elementów).

 13. Edycja wyglądu stron witryny
  • Modyfikacja stref składników Web Part
  • Edycja strony wzorcowej i przywracanie kopii
  • Tworzenie własnych stron
  • Wykorzystywanie Microsoft SharePoint Designer.

  Modyfikacja wyglądu i tworzenie własnych stron w SharePoint jest dodatkowym atutem i przyczyni się do tego, aby portal wyglądał w sposób przyjazny dla pracowników.

 14. Szablony witryn, bibliotek i list
  • Stosowanie istniejących szablonów
  • Tworzenie własnych szablonów.

  Korzystanie z szablonów przy tworzeniu podobnych rozwiązań (list, bibliotek, witryn) pozwoli na oszczędność czasu i standaryzację obiektów na platformie SharePoint.

 15. Tworzenie obiegu informacji i dokumentów w firmie
  • Określenie celów automatyzacji obiegu informacji
  • Zastosowania przepływów pracy
  • Tworzenie własnych przepływów pracy w MS SharePoint Designer
  • Delegowanie zadań
  • Śledzenie postępów za pomocą MS Outlook.

  Automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie nie będzie już stanowiła problemu. Przy wykorzystaniu aplikacji SharePoint Designer zbudowane zostaną przepływy pracy, które pozwolą w dużej mierze uporządkować i zautomatyzować procesy realizowane dotychczas manualnie.