Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Security Operations Analyst

kod szkolenia: SC-200 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Security Operations Analyst SC-200 szkolenie w formule stacjonarnej

Promocja voucher

Docelowa grupa odbiorców:
 • Administrator
 • Specjalista IT
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Inżynier ds. bezpieczeństwa
 

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure: Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki bezpieczeństwa usług chmurowych Microsoft 365:

 

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  15.07 16.07 17.07 18.07
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  15.07 16.07 17.07 18.07
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  19.08 20.08 21.08 22.08
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  19.08 20.08 21.08 22.08
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  17.09 18.09 19.09 20.09
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  17.09 18.09 19.09 20.09
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  08.10 09.10 10.10 11.10
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  08.10 09.10 10.10 11.10
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  05.11 06.11 07.11 08.11
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  05.11 06.11 07.11 08.11
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.12 04.12 05.12 06.12
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  03.12 04.12 05.12 06.12
3 300,00 PLN + 23% VAT (4 059,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 300,00 PLN
3 300,00 PLN 4 059,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, które są zainteresowane poznaniem czym jest:

 • Konfiguracja Microsoft Azure Sentinel
 • Zarządzanie Azure Defender
 • Zarządzanie Microsoft 365 Defender
 • Korzystanie z Kusto Query Language

 

Microsoft Security Operations Analyst współpracuje z różnymi działami organizacji w celu zabezpieczenia systemów informatycznych. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka organizacyjnego poprzez:

 • szybkie korygowanie aktywnych ataków w środowisku,
 • doradzanie w zakresie doskonalenia praktyk ochrony przed zagrożeniami
 • kierowanie naruszeń polityk organizacyjnych do odpowiednich interesariuszy.

Obowiązki obejmują zarządzanie zagrożeniami, monitorowanie i reagowanie przy użyciu różnych rozwiązań zabezpieczających w całym środowisku. Rola przede wszystkim bada, reaguje i poszukuje zagrożeń przy użyciu Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, Microsoft 365 Defender i produktów zabezpieczających innych firm. Ponieważ Security Operations Analyst używa wyników operacyjnych tych narzędzi, są one również kluczowym interesariuszem w konfiguracji i wdrażaniu tych technologii.

 • Wyjaśnij, w jaki sposób program Microsoft Defender for Endpoint może korygować ryzyko w Twoim środowisku
 • Utwórz środowisko Microsoft Defender for Endpoint
 • Skonfiguruj reguły redukcji powierzchni ataku na urządzeniach z systemem Windows 10
 • Wykonuj działania na urządzeniu za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Zbadaj domeny i adresy IP w Microsoft Defender for Endpoint
 • Zbadaj konta użytkowników w Microsoft Defender for Endpoint
 • Skonfiguruj ustawienia alertów w Microsoft Defender for Endpoint
 • Wyjaśnij, jak ewoluuje krajobraz zagrożeń
 • Przeprowadź zaawansowane polowanie w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Zarządzaj incydentami w usłudze Microsoft 365 Defender
 • Wyjaśnij, w jaki sposób program Microsoft Defender for Identity może korygować ryzyko w Twoim środowisku.
 • Zbadaj alerty DLP w Microsoft Cloud App Security
 • Wyjaśnij rodzaje działań, które możesz podjąć w przypadku zarządzania ryzykiem wewnętrznym.
 • Skonfiguruj automatyczne udostępnianie w usłudze Azure Defender
 • Napraw alerty w usłudze Azure Defender
 • Konstruuj instrukcje KQL
 • Filtruj wyszukiwania na podstawie czasu zdarzenia, wagi, domeny i innych istotnych danych za pomocą KQL
 • Wyodrębnij dane z nieustrukturyzowanych pól łańcuchowych za pomocą języka KQL
 • Zarządzaj obszarem roboczym Azure Sentinel
 • Użyj języka KQL, aby uzyskać dostęp do listy obserwowanych na platformie Azure Sentinel
 • Zarządzaj wskaźnikami zagrożeń na platformie Azure Sentinel
 • Wyjaśnij różnice w łączniku Common Event Format i Syslog w usłudze Azure Sentinel
 • Połącz maszyny wirtualne Azure Windows z platformą Azure Sentinel
 • Skonfiguruj agenta Log Analytics do zbierania zdarzeń Sysmon
 • Utwórz nowe reguły analityczne i zapytania za pomocą kreatora reguł analitycznych
 • Utwórz poradnik, aby zautomatyzować reakcję na incydent
 • Użyj zapytań do polowania na zagrożenia
 • Obserwuj zagrożenia w czasie dzięki transmisji na żywo

 

Dowiedz się, jak badać zagrożenia, odpowiadać na nie i polować na nie za pomocą platformy Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender. Na tym kursie dowiesz się, jak ograniczać cyberzagrożenia za pomocą tych technologii. W szczególności skonfigurujesz i użyjesz Azure Sentinel, a także użyjesz języka Kusto Query Language (KQL) do wykrywania, analizy i raportowania. Kurs został zaprojektowany dla osób, które pracują na stanowisku Security.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie SC-200 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu: w autoryzowanym centrum egzaminancyjnym, online będąc monitorowanym przez zewnętrznego egzaminatora.Szczegóły na https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/sc-200

 • Podstawowa znajomość platformy Microsoft 365
 • Podstawowa wiedza na temat produktów firmy Microsoft związanych z zabezpieczeniami, zgodnością i tożsamością
 • Średnio zaawansowana znajomość systemu Windows 10
 • Znajomość usług platformy Azure, w szczególności Azure SQL Database i Azure Storage
 • Znajomość maszyn wirtualnych platformy Azure i sieci wirtualnych
 • Podstawowe rozumienie koncepcji skryptowych
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 50% teoria
 • 50% praktyka

Ścieżka szkoleniowa 01: Ogranicz zagrożenia za pomocą usługi Microsoft 365 Defender

 • Wprowadzenie do ochrony przed zagrożeniami na platformie Microsoft 365
 • Ogranicz incydenty za pomocą usługi Microsoft 365 Defender
 • Eliminuj zagrożenia za pomocą usługi Microsoft Defender dla usługi Office 365
 • Microsoft Defender dla tożsamości
 • Chroń swoje tożsamości za pomocą usługi Azure AD Identity Protection
 • Microsoft Defender dla aplikacji w chmurze
 • Reaguj na alerty zapobiegania utracie danych przy użyciu Microsoft 365
 • Zarządzaj ryzykiem wewnętrznym na platformie Microsoft 365

Ścieżka szkoleniowa 02: Ogranicz zagrożenia za pomocą usługi Microsoft Defender dla punktów końcowych

 • Chroń się przed zagrożeniami za pomocą usługi Microsoft Defender dla punktów końcowych
 • Wdróż środowisko usługi Microsoft Defender dla punktów końcowych
 • Implementuj ulepszenia zabezpieczeń systemu Windows
 • Wykonaj badania urządzeń
 • Wykonaj czynności na urządzeniu
 • Przeprowadzaj dochodzenia w sprawie dowodów i podmiotów
 • Konfiguruj i zarządzaj automatyzacją
 • Skonfiguruj alerty i wykrycia
 • Wykorzystaj zarządzanie zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach

Ścieżka szkoleniowa 03 — ograniczaj zagrożenia za pomocą usługi Microsoft Defender for Cloud

 • Zaplanuj ochronę obciążeń w chmurze przy użyciu usługi Microsoft Defender for Cloud
 • Połącz zasoby platformy Azure z usługą Microsoft Defender for Cloud
 • Połącz zasoby spoza platformy Azure z usługą Microsoft Defender for Cloud
 • Zarządzaj stanem bezpieczeństwa w chmurze
 • Zabezpieczenia obciążeń w usłudze Microsoft Defender for Cloud
 • Koryguj alerty zabezpieczeń za pomocą usługi Microsoft Defender for Cloud

Ścieżka szkoleniowa 04 — Tworzenie zapytań dla Microsoft Sentinel przy użyciu języka Kusto Query Language

 • Skonstruuj instrukcje KQL dla Microsoft Sentinel
 • Analizuj wyniki zapytań za pomocą KQL
 • Twórz wielotabelowe zestawienia przy użyciu języka KQL
 • Praca z danymi łańcuchowymi przy użyciu instrukcji KQL

Ścieżka szkoleniowa 05 — Skonfiguruj swoje środowisko Microsoft Sentinel

 • Wprowadzenie do Microsoft Sentinel
 • Twórz i zarządzaj obszarami roboczymi Microsoft Sentinel
 • Dzienniki zapytań w Microsoft Sentinel
 • Użyj list obserwacyjnych w Microsoft Sentinel
 • Wykorzystaj analizę zagrożeń w Microsoft Sentinel

Ścieżka szkoleniowa 06 — Połącz dzienniki z Microsoft Sentinel

 • Połącz dane z Microsoft Sentinel za pomocą łączników danych
 • Połącz usługi Microsoft z Microsoft Sentinel
 • Połącz Microsoft 365 Defender z Microsoft Sentinel
 • Połącz hosty Windows z Microsoft Sentinel
 • Połącz dzienniki Common Event Format z Microsoft Sentinel
 • Połącz źródła danych syslog z Microsoft Sentinel
 • Połącz wskaźniki zagrożeń z Microsoft Sentinel

Ścieżka szkoleniowa 07 — Twórz wykrywanie i prowadź dochodzenia przy użyciu programu Microsoft Sentinel

 • Wykrywanie zagrożeń za pomocą analiz Microsoft Sentinel
 • Automatyzacja w Microsoft Sentinel
 • Reaguj na zagrożenia za pomocą podręczników Microsoft Sentinel
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w Microsoft Sentinel
 • Analityka behawioralna jednostek w Microsoft Sentinel
 • Normalizacja danych w Microsoft Sentinel
 • Wykonuj zapytania, wizualizuj i monitoruj dane w Microsoft Sentinel
 • Zarządzaj zawartością w Microsoft Sentinel

Ścieżka szkoleniowa 08 — Polowanie na zagrożenia w Microsoft Sentinel

 • Wyjaśnij koncepcje wykrywania zagrożeń w programie Microsoft Sentinel
 • Polowanie na zagrożenia z Microsoft Sentinel
 • Użyj funkcji wyszukiwania ofert pracy w programie Microsoft Sentinel
 • Poluj na zagrożenia za pomocą notatników w Microsoft Sentinel