Microsoft Power Platform (pakiet: PL-7001, PL-7002, PL-7003)

Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse
Create and Manage Automated Processes by using Power Automate
Create and Manage Canvas Apps with Power Apps
Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse
Create and Manage Automated Processes by using Power Automate
Create and Manage Canvas Apps with Power Apps
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
Pobierz kartę szkolenia

Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse

kod szkolenia: PL-7003 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse PL-7003 szkolenie w formule Distance Learning.  

 

Celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do tworzenia aplikacji opartych na modelach i zarządzania nimi przy użyciu Power Apps i Dataverse, przygotowanie do zdobycia certyfikacji i umiejętności tworzenia aplikacji opartych na modelach w codziennej pracy.

Ukończenie szkolenia niesie ze sobą szereg cennych korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 • ​Będziesz potrafił tworzyć i konfigurować tabele Dataverse efektywnie.
 • Nabędziesz umiejętność modyfikowania rozwiązań Dataverse zgodnie z Twoimi potrzebami.
 • Nauczysz się, jak ulepszać formularze Dataverse w celu poprawy doświadczenia użytkownika.
 • Zdobędziesz umiejętność dostosowywania widoków Dataverse do efektywnego wyświetlania danych.
 • Będziesz potrafił konfigurować aplikacje oparte na modelu, aby spełniały określone wymagania.
 • Twoja firma skorzysta z Twoich ulepszonych umiejętności w tworzeniu i zarządzaniu aplikacjami opartymi na modelu, co przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności w rozwoju aplikacji.
 • Podstawowe umiejętności modelowania danych, projektowania doświadczeń użytkownika, analizy wymagań i analizy procesów.
 • Nastawienie na rozwój osobisty i umiejętność korzystania z technologii do rozwiązywania problemów biznesowych.
 • Zrozumienie potrzeb operacyjnych i posiadanie wizji pożądanego rezultatu. Podchodzenie do problemów za pomocą strategii etapowych i iteracyjnych.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

Metoda szkolenia:

Teoria, demo, ćwiczenia

 1. Tworzenie tabel w Dataverse
 2. Rozpocznij pracę z aplikacjami opartymi na modelach w Power Apps
 3. Konfiguruj formularze, wykresy i pulpity nawigacyjne w aplikacjach opartych na modelach
 4. Zarządzanie rozwiązaniami w Power Apps i Power Automate
Pobierz kartę szkolenia

Create and Manage Automated Processes by using Power Automate

kod szkolenia: PL-7002 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Create and Manage Automated Processes by using Power Automate PL-7002 szkolenie w formule Distance Learning.  

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego tworzenia przepływów w chmurze Power Automate i zarządzania nimi w codziennej pracy oraz przygotowanie ich do stosowania odpowiednich poświadczeń umiejętności.

Ukończenie szkolenia niesie ze sobą szereg cennych korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

​Ukończenie tego szkolenia zwiększy Twoje możliwości tworzenia wyzwalaczy, konfigurowania powiadomień, wdrażania logiki warunkowej, zarządzania zatwierdzeniami oraz obsługi właścicieli i udostępniania w przepływach Power Automate w chmurze.

Przyniesie to korzyści zarówno Tobie, jak i Twojej firmie, ponieważ zyskasz większą biegłość w automatyzacji procesów biznesowych, poprawie wydajności i wprowadzaniu innowacji w swojej organizacji

 • Podstawowe umiejętności modelowania danych, projektowania doświadczeń użytkownika, analizy wymagań i analizy procesów.
 • Nastawienie na rozwój osobisty i umiejętność korzystania z technologii do rozwiązywania problemów biznesowych.
 • Zrozumienie potrzeb operacyjnych i posiadanie wizji pożądanego rezultatu. Podchodzenie do problemów za pomocą strategii etapowych i iteracyjnych.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

Metoda szkolenia:

Teoria, demo, ćwiczenia

 1. Rozpocznij pracę z Power Automate
 2. Rozpocznij pracę z Microsoft Dataverse
 3. Tworzenie przepływów zatwierdzania za pomocą usługi Power Automate
 4. Tworzenie przepływów w celu zarządzania informacjami o użytkownikach
 5.  Głęboka integracja usługi Power Automate z wieloma źródłami danych
Pobierz kartę szkolenia

Create and Manage Canvas Apps with Power Apps

kod szkolenia: PL-7001 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Create and Manage Canvas Apps with Power Apps PL-7001 szkolenie w formule Distance Learning.  

 

Szkolenie z tworzenia aplikacji nauczy pracowników, jak od podstaw zbudować canvas app, podłączyć ją do źródła danych, dostosować interfejs użytkownika oraz wprowadzać dane i manipulować nimi w aplikacji. Nauczą się także technik pisania formuł podobnych do Excela, aby efektywnie zarządzać danymi i logiką. Ponadto pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie modelowania danych za pomocą Microsoft Dataverse, niezbędnej platformy danych w chmurze do przechowywania danych i zarządzania nimi w Power Apps

Ukończenie szkolenia niesie ze sobą szereg cennych korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

1. Umiejętności tworzenia aplikacji: Pracownicy zdobędą niezbędne umiejętności w zakresie tworzenia i dostosowywania canvas app, łączenia się ze źródłami danych i zarządzania danymi w aplikacji. Zwiększy to ich biegłość w tworzeniu wydajnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji.

2. Większe możliwości manipulacji danymi: Nauka technik pisania formuł podobnych do Excela umożliwi pracownikom efektywne manipulowanie danymi i logiką w aplikacji. Usprawni to procesy i usprawni zarządzanie danymi w organizacji.

3. Lepsze zrozumienie modelowania danych: Szkolenie dotyczące Microsoft Dataverse zapewni pracownikom wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z tą opartą na chmurze platformą danych. Może to prowadzić do bardziej wydajnych praktyk przechowywania i zarządzania danymi, zwiększając ogólną produktywność.

4. Większa biegłość w Power Apps: Po ukończeniu szkolenia pracownicy staną się bardziej biegli w korzystaniu z Power Apps, co umożliwi im tworzenie wydajnych i dostosowanych aplikacji do różnych potrzeb biznesowych. Może to prowadzić do zwiększenia efektywności i innowacyjności w organizacji.

5. Możliwości rozwoju zawodowego: Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w drodze szkolenia może otworzyć nowe możliwości kariery i potencjał awansu w organizacji. Pracownicy, którzy ukończą szkolenie, mogą być lepiej przygotowani do pełnienia ról wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie tworzenia aplikacji, manipulacji danymi i modelowania danych

 • Podstawowe umiejętności modelowania danych, projektowania doświadczeń użytkownika, analizy wymagań i analizy procesów.
 • Nastawienie na rozwój osobisty i umiejętność korzystania z technologii do rozwiązywania problemów biznesowych.
 • Zrozumienie potrzeb operacyjnych i posiadanie wizji pożądanego rezultatu. Podchodzenie do problemów za pomocą strategii etapowych i iteracyjnych.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

Metoda szkolenia:

Teoria, demo, ćwiczenia

 1.  Rozpocznij pracę z Power Apps canvas apps
 2.  Rozpocznij pracę z Microsoft Dataverse
 3.  Dostosowywanie Power Apps canvas apps
 4.  Jak zbudować interfejs użytkownika w Power Apps canvas apps
 5.  Praca z danymi zewnętrznymi w Power Apps canvas apps
 6.  Zapis danych w Power Apps canvas apps
 7. Publikowanie, udostępnianie i utrzymywanie Power Apps canvas apps