Pobierz kartę szkolenia

Office 365 - Praca Zespołowa z dokumentami - zbieranie, przechowywanie i publikacja informacji

kod szkolenia: O365_02 / PL AA 1d

Pakiety e-learning

OneDrive dla Firm.

OneDrive to usługa firmy Microsoft w chmurze, która łączy Cię ze wszystkimi plikami. Umożliwia przechowywanie i ochronę plików, udostępnianie ich innym osobom oraz uzyskiwanie do nich dostępu z dowolnego miejsca na wszystkich swoich urządzeniach.

Microsoft OneNote

Zastosowanie OneNote w organizacji, pozwoli na sporządzanie i współdzielenie notatek ze spotkań, zapisków z realizowanych projektów, a także wszelkich informacji, które pozwolą na wzrost przepływu informacji w zespole czy też całej organizacji.

SharePoint

Platforma SharePoint jest najczęściej używana do obsługi pracy zespołowej lub w ramach projektu, gdy zachodzi potrzeba dzielenia się dokumentami i listami z innymi członkami zespołu lub partnerami i klientami. Nadaje się także w pełni do tworzenia portali firmowych w sieci intranetowe lub extranetowe, a nawet do publikacji witryn internetowych.

Forms

Microsoft Forms jest narzędziem do tworzenia ankiet, formularzy, testów, quizów czy kwestionariuszy zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Jest bardzo prostym i przyjaznym narzędziem, a dodatkowym atutem jest to, że wyniki wszystkich stworzonych formularzy możemy eksportować do arkusza Excel, dzięki czemu w bardzo prosty sposób można je analizować.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 1 dzień |  7h|  31.07
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  28.08
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  24.09
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  23.10
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  20.11
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  16.12
800,00 PLN + 23% VAT (984,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
800,00 PLN
800,00 PLN 984,00 PLN brutto

Szkolenie dla użytkowników, którzy chcą poznać zasady współdzielenia dokumentów i informacji w firmowym Intranecie, zbudowanym w oparciu o Microsoft SharePoint Online.

 • Umiejętność wykorzystania narzędzi dostępnych na platformie Office 365 Online w codziennej pracy.
 • Swobodny sposób udzielania dostępu współpracownikom do katalogów/plików OneDrive oraz edycja danych online pozwoli na oszczędność czasu i szybszy przepływ informacji potrzebnych w mobilnej pracy.
 • Pozostałe narzędzia umożliwią nam szybkie łatwe oraz bezpieczne zebranie a następnie udostepnienie zebranych informacji dla innych użytkowników chmury.

Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość Microsoft Office oraz bezproblemowe posługiwanie się przeglądarką internetową.

Metody szkolenia:

Podczas szkolenia omawiane są możliwości wykorzystania aplikacji w pracach firmy. Po części teoretycznej następuje implementacja rozwiązań w środowisku laboratoryjnym. Na koniec każdego tematu omawiane jest w ramach „case study” wykorzystania w danej firmie.

 • Szkolenie: polski
 1. OneDrive dla Firm.
  • Do czego służy OneDrive?
  • Przekazywanie plików do OneDrive.
  • Automatyczne synchronizowanie danych z komputerem.
  • Udostępnianie zawartości.
  • Znajomość Microsoft OneDrive pozwoli pracownikowi na dostęp do najważniejszych i aktualnych danych z każdego miejsca na świecie, bez względu na platformę, z której będzie korzystał. W przypadku pilnej potrzeby reakcji pracownika na zaistniałą sytuację (np. podczas podróży), dostęp do informacji będzie bezproblemowy dzięki rozwiązaniom online platformy Office 365.
 2. Bezpieczeństwo pracy nad plikami na platformie OneDrive.
  • Wersjonowanie zmian.
  • Historia zmian – przywracanie stanu dokumentów do poprzednich wersji.
  • Zasady udostępnianie wybranych katalogów i plików innym osobom.
  • Poruszone kwestie bezpiecznego udostępniania plików użytkownika poprzez OneDrive, będzie skutkowało wzrostem świadomości pracowników podczas zarządzania dostępem do danych firmowych.
 3. Word Online, Excel Online, PowerPoint Online.
  • Tworzenie skoroszytów, dokumentów oraz prezentacji w przeglądarce internetowej.
  • Edycja zapisanych plików w OneDrive w aplikacjach Office Online.
  • Porównanie możliwości aplikacji online z aplikacjami lokalnymi
  • Umiejętność bezpośredniej edycji plików firmowych w przeglądarce (przy użyciu Office Online) pozwoli na oszczędność czasu w procesie tworzenia dokumentów, ofert, raportów, notatek ze spotkań czy też prezentacji.
 4. Microsoft OneNote
  • Tworzenie notatek
  • Wstawianie znaczników
  • Wyszukiwanie informacji
  • Współpraca wielu osób na notatniku
  • Udostępnianie informacji i eksportowanie notatek
  • Zastosowanie OneNote w organizacji, pozwoli na sporządzanie i współdzielenie notatek ze spotkań, zapisków z realizowanych projektów, a także wszelkich informacji, które pozwolą na wzrost przepływu informacji w zespole czy też całej organizacji.
 5. SharePoint 
  • Czym jest SharePoint?
  • Tworzenie, usuwanie i ustawienia witryn,
  • Tworzenie i zarządzanie listą, 
  • Operacje na kolumnach, widokach
  • Lista jest wygodną formą prezentowania informacji w formie kontaktów, kalendarzy, rekordów danych czy też wielu innych list niestandardowych, które pozwalają na szybki dostęp do informacji.
 6. Tworzenie i zarządzanie biblioteką,
  • Operacje na kolumnach, widokach,
  • Przekazywanie plików do biblioteki,
  • Publikowanie dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel, MS PowerPoint i innych plików,
  • Udostępnianie plików innym osobom
  • Kopiowanie plików pomiędzy bibliotekami
  • Ustawienia powiadomień o zmianach (alerty,przepływy)
  • Wersjonowanie (historia zmian),
  • Wyewidencjonowywanie i zaewidencjonowywanie plików,
  • Podczas kreowania dokumentów firmowych czy też pracy nad już istniejącymi, poznane podczas tego modułu opcje i ustawienia Bibliotek, pozwolą na optymalne i bezproblemowe współpracowanie osób nad ich zawartością.
 7. Forms
  • Co to jest Forms
  • Przykłady użycia:
  • Ankiety,
  • Testy 
 • Ustawienia formularza
  • – Anonimowa odpowiedz
  • – Pojedyncza odpowiedź
  • – Opcje rozgałęzienia
 • Aplikacje w których można używać Forms
 • Microsoft Forms jest narzędziem do tworzenia ankiet, formularzy, testów, quizów czy kwestionariuszy zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Jest bardzo prostym i przyjaznym narzędziem, a dodatkowym atutem jest to, że wyniki wszystkich stworzonych formularzy możemy eksportować do arkusza Excel, dzięki czemu w bardzo prosty sposób można je analizować