Pobierz kartę szkolenia

Microsoft 365 Mobility and Security

kod szkolenia: MS-101 / PL DL 5d
Szkolenie zostaje wycofane z oferty firmy Microsoft z dniem 31.07.2023r. Autoryzowane szkolenie Microsoft 365 Mobility and  Security MS-101 kurs w formule Distance Learning. Docelowa grupa odbiorców:
 • Administrator
 • Administrator IT
 • Specjalista IT
 

 

 

 

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 450,00 PLN 4 243,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób zajmujących następujące stanowiska w organizacji:

 • Administrator
 • Administrator IT
 • Specjalista IT

 

Cel kursu:

 • Zapoznanie się z zasadami zarządzania platformą Microsoft 365.

Szkolenie skierowane do:

Osób, które przygotowują się do roli administratora Microsoft 365 Enterprise i ukończyły jedną ze ścieżek certyfikacji administratora opartej na rolach platformy Microsoft 365.

Kurs obejmuje trzy główne elementy administracji Microsoft 365 Enterprise:

 • zarządzanie zabezpieczeniami Microsoft 365,
 • zarządzanie zgodnością Microsoft 365 
 • zarządzanie urządzeniami Microsoft 365..

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania platformą Microsoft 365. W tym zapoznanie się z:

 • Miernikami zabezpieczeń platformy Microsoft 365
 • Usługami bezpieczeństwa Microsoft 365
 • Analizą zagrożeń platformy Microsoft 365
 • Zarządzaniem danymi w Microsoft 365
 • Zarządzaniem danymi w usłudze Microsoft 365 Intelligence
 • Procesem prowadzenia poszukiwań i dochodzeń
 • Zarządzaniem urządzeniami
 • Strategiami wdrażania systemu Windows 10
 • Zarządzaniem urządzeniami mobilnymi.

 

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

 

Po kursie MS-101 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/ms-101

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą posiadać wiedzę w zakresie:

 • Uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla administratorów opartym na rolach, takim jak Messaging, Teamwork, Security and Compliance lub Collaboration.
 • Biegła znajomość DNS i podstawowe doświadczenie funkcjonalne z usługami Microsoft 365.
 • Biegłe zrozumienie ogólnych praktyk IT
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

 

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

 

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • Wykład
 • Demonstracja
 • Laboratoria

Ilość teorii do praktyki:50% teoria +50% praktyka

 1. Zapoznanie się z metrykami zabezpieczeń na platformie Microsoft 365.
 • Badanie wektorów zagrożeń i naruszenia danych
 • Zapoznanie się z modelem bezpieczeństwa Zero Trust
 • Zapoznanie się z rozwiązaniami zabezpieczającymi na platformie Microsoft 365
 • Microsoft Secure Score
 • Badanie zarządzania tożsamością uprzywilejowaną
 • Sprawdzanie usługi Azure Identity Protection.
 1. Zarządzanie usługami zabezpieczeń platformy Microsoft 365.
 • Sprawdzanie ochrony online Exchange
 • Sprawdzanie Microsoft Defender dla Office 365
 • Zarządzanie bezpiecznymi załącznikami
 • Zarządzanie bezpiecznymi linkami
 • Zapoznanie się z raportowaniem w usługach bezpieczeństwa Microsoft 365.
 1. Implementacja analizy zagrożeń na platformie Microsoft 365.
 • Zapoznanie się z analizą zagrożeń na platformie Microsoft 365
 • Poznanie panelu bezpieczeństwa
 • Implementacja Microsoft Defender dla tożsamości
 • Wdrażanie zabezpieczeń aplikacji w chmurze firmy Microsoft.
 1. Wprowadzenie do zarządzania danymi na platformie Microsoft 365.
 • Zapoznanie się z archiwizacją na platformie Microsoft 365
 • Zapoznanie się z retencją na platformie Microsoft 365
 • Zapoznanie się zarządzaniem prawami do informacji
 • Zapoznanie się z szyfrowaniem wiadomości w usłudze Office 365
 • Zapoznanie się z zarządzaniem rekordami w miejscu w SharePoint
 • Zapoznanie się z zapobieganiem utracie danych na platformie Microsoft 365.
 1. Implementacja nadzoru nad danymi w Microsoft 365
 • Ocena gotowości do zapewnienia zgodności
 • Wdrażanie rozwiązania zgodności
 • Tworzenie barier informacyjnych w Microsoft 365
 • Tworzenie zasady DLP z wbudowanego szablonu
 • Tworzenie niestandardowej zasadę DLP
 • Tworzenie zasady DLP do ochrony dokumentów
 • Implementacja wskazówek dotyczących zasad DLP.
 1. Zarządzanie danymi na platformie Microsoft 365.
 • Zarządzanie przechowywaniem w poczcie e-mail
 • Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem danymi
 • Zapoznanie się z etykietą wrażliwości
 • Wdrażanie etykiety wrażliwości
 • Wdrażanie zarządzania danymi.
 1. Zarządzanie wyszukiwaniem zawartości i badaniami na platformie Microsoft 365.
 • Wyszukiwanie zawartości w centrum zgodności usługi Microsoft 365
 • Przeprowadzanie dochodzenia w dzienniku audytu
 • Zarządzanie zaawansowanym eDiscovery.
 1. Przygotowanie się do zarządzania urządzeniami w Microsoft 365.
 • Zapoznanie się z współzarządzaniem urządzeniem z systemem Windows 10
 • Przygotowanie urządzenia z systemem Windows 10 do współzarządzania
 • Przejście z Configuration Manager do usługi Intune
 • Sklep Microsoft Store dla firm
 • Plan zarządzania aplikacjami.
 1. Planowanie strategii wdrażania systemu Windows 10.
 • Scenariusze wdrażania systemu Windows 10
 • Zapoznanie się z modelami wdrażania rozwiązania Windows Autopilot
 • Planowanie strategii aktywacji subskrypcji systemu Windows 10
 • Naprawa błędów aktualizacji systemu Windows 10
 • Analizowanie danych diagnostycznych systemu Windows 10 za pomocą usługi Desktop Analytics.
 1. Wdrażanie zarządzania urządzeniami mobilnymi w Microsoft 365.
 • Zapoznanie się z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi
 • Wdrażanie zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Rejestrowanie urządzenia w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi
 • Zarządzanie zgodnością urządzeń.