TERMIN
25-08 – 26-08-2022
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
DISTANCE LEARNING2022-08-25 - 2022-08-26
DISTANCE LEARNING2022-09-08 - 2022-09-09
DISTANCE LEARNING2022-11-17 - 2022-11-18
DISTANCE LEARNING2022-12-05 - 2022-12-06
DISTANCE LEARNING2022-12-21 - 2022-12-22
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Agile...

Management 3.0 Fundamentals - szkolenie online

Management 3.0 Fundamentals - akredytowane szkolenie online

Kurs Management 3.0 Fundamentals to akredytowane szkolenie online dotyczące innowacyjnego podejścia do zarządzania i przywództwa w organizacji.

Podczas kursu Management 3.0 zaprezentowana zostanie wiedza i praktyka nowoczesnego zarządzania i przywództwa, w tym teoria złożoności i myślenia systemowego, motywacja, wprowadzenie do zmiany, transformacja organizacji, zarządzanie zmianą, komunikacja. Szkolenie przedstawia techniki zarządzania zespołem zgodne z podejściem Agile. Dzięki temu pozwala budować organizacje, w których można wdrażać zwinne podejście, osiągać własne cele i poprawiać efektywność działania.

Cel projektu szkoleniowego

 • Poznanie najnowszej koncepcji zarządzania zakresach takich jak: innowacyjność, zwinność, otwartość na zmianę, szacunek, wzajemna pomoc i wspieranie się, kształtowanie atmosfery, kultura pracy, budowanie zespołu, zarządzanie zespołami zdalnymi

 • Podniesienie i wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania w zagadnieniach takich jak: rola przywództwa i pracy zespołowej, wyznaczanie celów i delegowanie, monitoring i feedback

 • Poznanie metod zwinnych i wykorzystanie ich w zarządzaniu. Znalezienie odpowiedzi na pytania: co to znaczy zwinnie zarządzać, różnice w podejściu zwinnym i klasycznym, dlaczego Agile?

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do liderów zespołów, kierowników zmiany, managerów, CEO, dyrektorów i menedżerów HR, kierowników projektów, właścicieli produktów, Scrum Masterów, agile deweloperów, członków zespołów, Agile Coachów, pracowników branży kreatywnej, kierowników rozwojowych. Każdego, kogo interesuje zwinne zarządzanie, zwiększanie zaangażowania pracowników i nowoczesne przywództwo. Wszystkich, którzy chcą usprawnić swoją pracę.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Szkolenie zaprezentuje wiedzę i praktyki nowoczesnego zarządzania i przywództwa obejmujące teorię złożoności i myślenie systemowe, motywację, wprowadzanie zmian, transformację organizacji, zarządzanie zmianą, komunikację. Pokazuje techniki zarządzania zespołem, które są zgodne z podejściem Agile. Dzięki temu pozwala budować organizacje, którym udaje się wdrażać podejście zwinne, osiągać swoje cele i poprawiać efektywność działania.

Uczestnicy warsztatu otrzymują Certyfikat Management 3.0 Fundamentals, który potwierdza udział w szkoleniu online. Aby uczestnik mógł ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0, konieczne jest uzupełnienie szkolenia o jednodniowy, stacjonarny warsztat praktyczny.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Udział w przedmiotowym szkoleniu rekomendujemy osobom, które posiadają podstawową wiedzę i/lub doświadczenie z zakresu zarządzania.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski

 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Prezentacja programu i metod pracy przez trenera.
  • Wprowadzenie w temat warsztatu, zbudowanie zaufania, zrozumienia i zespołowej otwartości.
  • Poznanie się uczestników i trenera.
  • Kontrakt z grupą.
 2. Zarządzanie i przywództwo
  •  Kiedy przewodzić, a kiedy zarządzać?
  • W jaki sposób jasno określać cele oraz kierować zespołami? Przegląd metodyk i najczęstszych wyzwań we wdrażaniu podejścia zwinnego w firmie.
  • Kodeks dobrych praktyk we wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania
 3. Pryncypia Management 3.0
  • Czym Management 3.0 różni się od 1.0 i 2.0?
  • Motywuj ludzi
  • Uprawomocnij zespoły
  • Dopasuj ograniczenia
  • Rozwijaj kompetencje
  • Rozwijaj strukturę
  • Usprawniaj wszystko
 4. Teoria systemów złożonych
  • Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem.
  • W jaki sposób radzić sobie ze złożonością, poznanie kryteriów złożoności.
 5. Motywacja i zaangażowanie
  • Rodzaje motywacji.
  • Narzędzia i techniki badania i wzmacniania motywacji
  • Jak wprowadzić motywatory do systemu organizacji?
 6. Delegowanie i uprawomocnienie
  • Samoorganizacja
  • Budowanie zaufania
  • Poziomy delegowania
  • Budowanie postawy odpowiedzialności
  • Budowanie i wzmacnianie wartości
 7. Zespoły zdalne
  • Zalety pracy zdalnej
  • Jak poradzić sobie z uczuciem samotności podczas pracy zdalnej
  • Jak prowadzić spotkania hybrydowe?
  • Technika Working out loud (WOL)
 8. Lepszy Feedback
  • Narzędzia feedbacku
  • Karty KUDO jako narzędzie pozytywnego feedbacku
 9. Sukces i porażka
  • Jak wykorzystać porażki w rozwoju
  • Sukces jako wynik zmiany organizacyjnej
  • Cztery wymiany zarządzania zmianą
  • Narzędzia do retrospektywy
 10. Zakończenie
  • Podsumowanie warsztatów


Kod szkolenia HR-MZ-W / M3.0_PL_DL
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Management 3.0 Fundamentals - szkolenie online (HR-MZ-W / M3.0_PL_DL)

Cena promocyjna od:
Cena netto
1950.00 PLN
1690 PLN
+ vat (2078.7 PLN brutto ) 1. os.
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 25-08-2022
Czas trwania: 2 dni (ilość godzin: 10)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie