TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Kreatywność...

Innowacyjność - jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi?

„Prawdziwym hamulcem innowacji jest trwałość tradycyjnego myślenia”

Gary Hamel

Przeznaczenie szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznać uczestników z wiedzą z zakresu psychologii twórczości - zarządzanie procesem generowania i wdrażania innowacji w organizacji.
 • Pokazać narzędzia wspierające na każdym z etapów procesu generowania, selekcji, oceny oraz ulepszania pomysłów.
 • Wyposażyć w sposoby i narzędzia wychodzenia poza schematy myślowe oraz poszukiwania inspiracji w codziennej pracy.
 • Zapoznać z zachowaniami wspierającymi i ograniczającymi proces przekonywania innych do swoich pomysłów i koncepcji.
 • Umożliwić zdobycie umiejętności szybkiego aktywowania inspiracji do procesu generowania i rozwoju pomysłów.
 • Zbudować postawę otwartości na innowacyjne myślenie poprzez doświadczenie osobistego zaangażowania w proces kreatywny w trakcie warsztatu.
 • Wyposażyć w skrzynkę z narzędziami wspierającymi w procesie projektowania i wdrażania innowacji.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Posiada wiedzę z zakresu psychologii twórczości - zarządzania procesem generowania i wdrażania innowacji w organizacji.
 • Potrafi tworzyć innowacje przechodząc przez każdy z etapów procesu generowania, selekcji, oceny oraz ulepszania pomysłów.
 • Wie jak wyjść poza schematyczne myślenie oraz poszukiwać inspiracji w codziennej pracy.
 • Rozumie swoje zachowania wspierające i ograniczające proces przekonywania innych do swoich pomysłów i koncepcji.
 • Zna narzędzia wspierające w procesie projektowania i wdrażania innowacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Metodyka prowadzenia warsztatu:

Celem rekomendowanych przez nas metod i narzędzi jest niestandardowe podejście do tematu doświadczenia efektywnej współpracy w procesie kreatywnym. W trakcie warsztatu pokazujemy uczestnikom, że posiadając odpowiednią wiedzę, są w stanie świadomie prowadzić swój proces twórczy, by osiągać założone cele. Uczestnicy będą pracować nad realnymi, przygotowanymi przez siebie tematami/ obszarami/ problemami, dzięki czemu mogą wykorzystać prezentowane techniki i narzędzia w swoim środowisku zawodowym.

Całość warsztatu okraszona jest solidną dawką dobrego humoru, dobrej zabawy i gier skłaniających do wyjścia ze standardowych schematów myślenia.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Rozgrzewka twórcza - techniki przełamywania schematów myślowych
  • Pułapki umysłu, w które wpadamy gdy chcemy myśleć kreatywnie.
  • Gry i ćwiczenia pozwalające uczestnikom doświadczyć typowych nawyków ograniczających kreatywne myślenie w środowisku zawodowym.
  • Sposoby i narzędzia wychodzenia ze schematycznego myślenia.
  • Zasady pracy kreatywnej - podstawy efektywnego prowadzenia procesu kreatywnego w kontekście pracy zawodowej.
 2. Metody i narzędzia wspierające w poszukiwaniu inspiracji
  • Jak zdobyć serca klientów/ użytkowników Twojego rozwiązania? Myśl przez pryzmat propozycji wartości.
  • Myślenie o pomyśle jak o produkcie - co by przekonało innych do tego, by go kupić?
  • Patrzenie przez pryzmat wartości, które zrealizują Twój pomysł.
  • Narzędzia: ścieżka klienta, persona klienta, projektowanie kanwy propozycji wartości.
  • Etap empatii w procesie design thinking jako sposób na poszukiwanie inspiracji do nowych rozwiązań.
  • Jak pracownicy Google poszukują inspiracji?
  • Dokonanie osobistej autodiagnozy wyzwalaczy inspiracji.
 3. Generowanie nowatorskich pomysłów
  • Przeprowadzenie sesji generowania pomysłów do wybranego tematu - osobiste doświadczenie dobrze przeprowadzonej sesji kreatywnej.
  • Generowanie pomysłów do tematu wybranego przez uczestników/ sponsora warsztatu.
  • Krótkoterminowe techniki i narzędzia stymulujące inspirację do generowania większej liczby, bardziej różnorodnych i oryginalnych pomysłów.
  • Narzędzia: superpozycje, kanwa propozycji wartości.
  • Wykorzystanie analogii w procesie generowania pomysłów – przekuwanie dobrych praktyk/ oryginalnych rozwiązań na nowe pomysły.
  • Opcjonalnie: prezentacja ekspercka trenera „Przykłady światowych innowacji usługowych, produktowych i procesowych”.
 4. Selekcja pomysłów oraz wstępna ocena
  • Proces selekcji pomysłów - jak przeprowadzić proces wstępnej oceny pomysłów?
  • Jak weryfikować koncepcje, by nie stracić tych oryginalnych, z prawdziwy potencjałem?
  • Jak optymalizować proces generowania i selekcji pomysłów pod względem dostępności zasobów?
  • Proces selekcji pomysłów jako pierwszy punkt decyzyjny w tworzeniu innowacji – weryfikacja pomysłów w odniesieniu do celów i oczekiwań biznesowych.
  • Karta Selekcji Pomysłów.
 5. Proces efektywnej oceny pomysłów
  • Od idei do rozwiązania - przekuwanie pomysłów na konkretne rozwiązania.
  • Doprecyzowanie i szlifowanie pomysłu – budowanie wizji rozwiązania i tworzenie założeń jako element proaktywnej postawy w procesie twórczym.
  • Praca z ogólnymi koncepcjami, łączenie pomysłów, tworzenie rozwiązań dostosowanych do realiów organizacji w oparciu o oryginalne pomysły.
  • Karta Rozwoju Pomysłów.
 6. Od pomysłu do konkretnego rozwiązania
  • Przeprowadzenie procesu rozwijania i szlifowania swoich pomysłów, którego celem jest zwiększenie jakości, oryginalności lub realności wdrożenia rozwiązania.
  • Cele biznesowe, potencjał realizacji a dostępność zasobów przy realizacji pomysłów – jak sobie radzić z klasycznymi problemami pracy twórczej?
  • Dopracowanie wygenerowanych i ocenionych pomysłów pod kryteria i możliwości zespołu/ organizacji, w której mają być wdrażane.
  • Zasady usuwania sprzeczności – inspiracja inwentyką i metodyką TRIZ.
  • Karta SCAMPER.
  • Opcjonalnie prezentacja ekspercka trenera: „Pułapki funkcjonowania w rzeczywistości tylko najlepszych praktyk i wystarczająco dobrych rozwiązań - budowanie motywacji do innowacyjnego myślenia.”
 7. Prototypowanie pomysłów
  • Zaprojektowanie prototypów dla wybranych pomysłów i/ lub koncepcji.
  • Karta Prototypu; Karta Testów Jakości; Kroki w procesie testowania prototypu.
  • Przeprowadzenie procesu testowania prototypów, które ma na celu zweryfikowanie potencjału biznesowego naszej koncepcji.
  • Odbiorcy w procesie prototypowania – z kim, jak i dlaczego testować nasze prototypy?
  • Proces testowania prototypów – jak zbierać informację zwrotną od użytkowników?
  • Ewaluacja wartości pozyskanych informacji od użytkowników.
  • Projektowanie Kanwy Propozycji Wartości w oparciu o wyniki z procesu prototypowania -> ocena potencjału biznesowego nowego produktu / usługi.
 8. Wdrażanie pomysłów w organizacji
  • Prototypowanie jako sposób na wdrażanie innowacji w organizacji.
  • Jak poradzić sobie z oryginalnym pomysłem, na realizację którego nie mamy budżetu?
  • Jak przekonać odpowiednie osoby do wdrożenia/ finansowania pomysłu?
  • Macierz RACI oraz diagram Gantta jako narzędzia zarządzania projektami ułatwiające wdrożenie pomysłu w życie.
 9. Innowacja jako projekt do realizacji w środowisku naszej organizacji
  • Metodyki zwinnego zarządzania projektami jako inspiracja do zarządzania innowacjami.
  • Cykl Deminga jako sposób na zarządzanie innowacjami w ujęciu strategicznym i operacyjnym.
  • Planowanie wdrożenia innowacji.
  • Testowanie rozwiązania.
  • Mierzenie poziomu realizacji założonych celów.
  • Standaryzowanie i monitorowanie wdrożenia.
  • Planowanie wdrożenia rozwiązania krok po kroku.
  • Zakres odpowiedzialności członków zespołu w procesie wdrażania innowacji w życie.


Kod szkolenia HR-KK-T-I / Innowacje
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Innowacyjność - jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi? (HR-KK-T-I / Innowacje)
Cena netto
1900.00 PLN
+ vat (2337 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 3 dni (ilość godzin: 21)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic