Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

„Prawdziwym hamulcem innowacji jest trwałość tradycyjnego myślenia”

Gary Hamel

Przeznaczenie szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznać uczestników z wiedzą z zakresu psychologii twórczości - zarządzanie procesem generowania i wdrażania innowacji w organizacji.
 • Pokazać narzędzia wspierające na każdym z etapów procesu generowania, selekcji, oceny oraz ulepszania pomysłów.
 • Wyposażyć w sposoby i narzędzia wychodzenia poza schematy myślowe oraz poszukiwania inspiracji w codziennej pracy.
 • Zapoznać z zachowaniami wspierającymi i ograniczającymi proces przekonywania innych do swoich pomysłów i koncepcji.
 • Umożliwić zdobycie umiejętności szybkiego aktywowania inspiracji do procesu generowania i rozwoju pomysłów.
 • Zbudować postawę otwartości na innowacyjne myślenie poprzez doświadczenie osobistego zaangażowania w proces kreatywny w trakcie warsztatu.
 • Wyposażyć w skrzynkę z narzędziami wspierającymi w procesie projektowania i wdrażania innowacji.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Posiada wiedzę z zakresu psychologii twórczości - zarządzania procesem generowania i wdrażania innowacji w organizacji.
 • Potrafi tworzyć innowacje przechodząc przez każdy z etapów procesu generowania, selekcji, oceny oraz ulepszania pomysłów.
 • Wie jak wyjść poza schematyczne myślenie oraz poszukiwać inspiracji w codziennej pracy.
 • Rozumie swoje zachowania wspierające i ograniczające proces przekonywania innych do swoich pomysłów i koncepcji.
 • Zna narzędzia wspierające w procesie projektowania i wdrażania innowacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Metodyka prowadzenia warsztatu:

Celem rekomendowanych przez nas metod i narzędzi jest niestandardowe podejście do tematu doświadczenia efektywnej współpracy w procesie kreatywnym. W trakcie warsztatu pokazujemy uczestnikom, że posiadając odpowiednią wiedzę, są w stanie świadomie prowadzić swój proces twórczy, by osiągać założone cele. Uczestnicy będą pracować nad realnymi, przygotowanymi przez siebie tematami/ obszarami/ problemami, dzięki czemu mogą wykorzystać prezentowane techniki i narzędzia w swoim środowisku zawodowym.

Całość warsztatu okraszona jest solidną dawką dobrego humoru, dobrej zabawy i gier skłaniających do wyjścia ze standardowych schematów myślenia.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Kod szkolenia HR-KK-T-I / Innowacje
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ
Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
---
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Cena promocyjna od Cena netto
{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie
Szkolenie obejmuje
Czas trwania egzaminu Czas trwania
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI
Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ